eFellows стана партньор на EMC

alexanderalexandrov10Александър Александров

Българският системен интегратор eFellows стартира партньорски отношения с водещия доставчик на решения за изграждане на бизнес инфраструктура и информационна сигурност EMC. eFellows е със статут на Velocity Affiliate Partner на EMC за 2009 г.

Партньорството с водещата американска компания разширява възможностите на eFellows при изграждането на цялостни решения и услуги в сферата на корпоративната информационна инфраструктура. Българският системен интегратор развива пет технологични вертикали, насочени съответно към изграждането на мрежова инфраструктура (multiNET), сигурност на информацията и приложенията (safeCONNECT), интегрирани комуникации (intelliCOM), обезпечаване работата на различни класове бизнес софтуер (businessINFRASTRUCTURES), поддръжка и цялостно развитие на фирмената мрежа (smartSERVICES).

eFellows предлага цялостни решения за изграждане на информационната и комуникационна инфраструктура за малки, средни и големи компании, както и за държавната администрация. Компанията има опит от голям брой успешни проекти в банковия сектор, енергетиката, транспорта и логистиката, масмедиите и др. Освен с EMC, eFellows е в партньорски взаимоотношения със Cisco Systems, Aladdin, Microsoft, Lancope, Hewlett – Packard, Barracuda Networks и Radware.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *