ERP решенията се превръщат в цялостни екосистеми за приложения

Системите за управление на бизнеса вече се превръщат в цялостни екосистеми за приложения от външни разработчици и тази тенденция ще стане още по-видима през 2018 година. Това ще разшири значително функционалностите на бизнес софтуера и ще предефинира изцяло сектора, преминавайки от отделни решения от клас ERP, CRM или BI към отворени платформи за външни приложения, които работят на модулен принцип и могат във всеки момент да добавят или премахнат разнообразни функции.

Този процес има няколко важни проявления – от една страна в сектора се привнася културата на екосистемите за разработка на приложения, позната от мобилните платформи и социалните мрежи, което ще позволи включването в ERP бранша на множество нови независими разработчици. От друга страна самите системи за управление на бизнеса имат все по-силно изразен модулен характер, а от трета – се увеличава влиянието на модела софтуер като услуга“ в сектора. Резултатът за клиентите ни е, че ще получат повече функционалности, по-достъпна цена, повече вертикални решения, които ще бъдат по-лесни за употреба“ – споделя Анастас Шопов, мениджър „Бизнес развитие“ на българската софтуерна фирма ERP.BGкоято е разработчик на ERP системата EnterpriseOne.

Компанията е първия разработчик в България, който създаде интерфейс за разработка на външни приложения (т.нар. API – Application Programming Interface) към своята ERP системаТя първа премина и през всеки от основните етапи, предшествали превръщането на бизнес софтуерните решения в цялостни екосистеми – интеграцията на ERP с офисните комуникации, мобилния достъп до ERP решенията, както и тяхната миграция към „облачна“ инфраструктураПрез отминалата година ERP.BG стигна дори по-далеч в този процес, създавайки собствен език за програмиране към EnterpriseOne и днес компанията е много добре позиционирана за промяната в сектора и навлизането на отворените екосистеми в него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *