ERP Academy и ВУЗФ започват обучителни курсове по бизнес софтуер

Образователната организация ERP Academy и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартират поредица от обучителни курсове по бизнес софтуер. Двете организации, които станаха популярни със създадената от тях първа в България магистърска програма „Бизнес анализ и ERP системи“, сега разширяват дейността си, организирайки и курсове, насочени към ръководители на предприятия и ИТ мениджъри, както и към всеки специалист, който желае да разшири своите познания в сферата.

Компаниите, на които предстои внедряване на система за управление на бизнеса, могат да се възползват от обученията, изпращайки ръководителя на проекта да се подготви по-добре в областта. Дори управители и изпълнителни директори без опит в сферата на технологиите могат да завършат курсовете, натрупвайки повече познания в една ключова за техните предприятия област и подготвяйки се по-добре за осъществяването на ИТ стратегията на компанията, в която работят.

Обучаващите се ще се запознаят с най-важните класове бизнес софтуер и сфери на управление в предприятията – ERP (Enterprise Resource Planning – планиране на фирмените ресурси), CRM (Customer Relationship Management – управление на отношенията с клиентите), BI (Business Intelligence – бизнес анализи) и др. ERP Academy представлява обединение на най-големите български разработчици и внедрители на бизнес софтуер, както и експерти от областта, което има за цел да подготви необходимите на бранша кадри и да популяризира сегмента на системите за управление на бизнеса като подходяща сфера за успешно кариерно развитие. Курсовете ще се водят от представители на компаниите ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН и др.

„Днес системите за управление на бизнеса увеличават своето значение в стратегията на компаниите за повишаване на тяхната ефективност. Мениджърите възприемат този тип софтуер като ключови за успеха на ръководените от тях фирми и осъзнават нуждата от добре обучение кадри, работещи в тях. Затова успоредно със стартирането на първата у нас магистратура в областта, която да изгради дипломирани специалисти, взехме решение да организираме и поредица от курсове, подходящи за ИТ мениджъри, управители, системни администратори и широк спектър от други длъжности в компаниите. Курсовете на ERP Academy са подходящи също и за специалисти от икономически или технологични специалности, които искат да усъвършенстват познанията си, да се запознаят със системите за управление на бизнеса и да получат сертификат в областта“ – посочва Наталия Футекова, основател на ERP Academy.

Повече информация за курсовете е достъпна на адрес: http://erp.vuzf.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *