ERP.BG внедри система за управление на бизнеса в компания – производител и доставчик на рибни изделия с марката „Алекс Фиш“

Българската софтуерна фирма ERP.BG завърши внедряването на своята система за управление на бизнеса EnterpriseOne в българската компания за производство и търговия на рибни изделия и морски деликатеси “Алекс – Александър Христов Спасов ЕТ”, която разполага с най-голямото и модерно специализирано предприятие в бранша у нас. To дистрибутира продуктите си с марката „Алекс Фиш“ в цялата страна, както и в Гърция. Компанията развива и собствена национална мрежа от търговски обекти.

Бързото разрастване на Алекс Фиш през последните години е довело до увеличаване на броя на клиентите и обема на поръчките, което налага инвестиция в софтуерно решение с цел подобряване организацията на работа и повишаване на нейната ефективност. Компанията разполага с голям асортимент продукти с различни срокове на годност, което изисквало ERP (Enterprise Resource Planning) системата да може да се справя с основни проблеми като проследяване годността на партидите, възможност за оптимизиране на доставките и премахване на залежаващите стоки, точно планиране на материалите, необходими за производството, проследяване на вземанията, както и възможност за автоматизация на онлайн продажбите, което да замени досегашното ръчно въвеждане.

След преглед на различни решения, дружеството се спира на изданието EnterpriseOne Small Business на ERP.BG, предназначено за малки и средни фирми. В Алекс Фиш са внедрени модулите „Клиенти“, „Логистика“, „Производство“, „Финанси“ и „Обединени комуникации“. На избора са повлияли всеобхватността и гъвкавостта на ERP системата, нейната интеграция с комуникациите на клиента, както и факта, че не са необходими допълнителни инвестиции за закупуване на ИТ оборудване и поддръжка на специализиран ИТ персонал.

В резултат на реализацията на проекта са оптимизирани процесите по планиране на складовите наличности и снабдяването, както и контролът на това звено. Управлението на склада на компанията, вече се извършва на базата на клиентските поръчки, което позволява следене на потребностите директно от поръчките за продажби. Вграденият модул „Обединени комуникации“ е с интегрирана телефонна централа, която е свързана с EnterpriseOne и при позвъняване на клиент дава възможност на търговците за бърз достъп до „Журнал на клиента“. Така още докато тече разговорът, те могат да видят всичките му досегашни поръчки, издадените му фактури и получените плащания, текущите задължения и просрочените вземания. Когато пък звънят на клиент – служителите могат лесно и бързо да видят най-често купуваните от него продукти, заедно с всички договорени цени и отстъпки.

Друго голямо предимство за Алекс Фиш е, че онлайн магазинът на компанията е интегриран с ERP системата. Така в реално време се извлича информация за наличностите, клиентите могат да проверяват кой продукт е в наличност и да извършват поръчки директно през електронния магазин, а служителите да ги обработват направо през ERP решението. Прехвърлянето на информацията между ERP решението и онлайн магазина, се осъществява автоматизирано, което спестява много време на екипа.

Повече за ERP.BG
ERP.BG ( И Ар Пи България ООД ) е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 19-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите търговия на едро и дребно, печатарска индустрия, хранително – вкусова промишленост, текстил, транспортна дейност, строителство и строителни материали. В ERP.BG работят над 20 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес http://erp.bg/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *