ERP.BG внедри система за управление на бизнеса във фирма – производител на козметични продукти

Българската софтуерна фирма ERP.BG завърши внедряването на своята система за управление на бизнеса EnterpriseOne в Биофреш ООД – компания, специализирана в производството и разпространението на натурални козметични продукти с био етерични масла и екстракти. Биофреш ООД е базирана в Пловдив, но разполага с развита дистрибуторска мрежа, както и със собствени магазини в повечето големи градове в България – София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен и др. Това създава необходимостта от използване на единна система, обединяваща всички дейности в компанията – цялостен производствен процес, логистични потоци, складови наличности и дистрибуция, продажби на едро и дребно, осчетоводяване и оптимизиране на вътрешнофирмената комуникация.

С внедряването на ERP – системата EnterpriseOne, фирма Биофреш има възможност да следи складовите наличности в реално време, което оптимизира планирането на производствените процеси, включително снабдяването с ресурси, а интеграцията със система за електронен обем на данни (ECOD) повишава ефективността на управлението на поръчките. Решението е повишило цялостната ефективност на компанията, обхващайки всички бизнес процеси и е улеснило многократно взимането на управленски решения. Освен това системата е интегрирана и с решението за мобилни продажби на ERP.BG – Mobile Seller, което дава възможност на търговските екипи да отчитат поръчки в реално време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *