ERP.BG разполага оборудването за SaaS версията на своята ERP система в център за данни от клас Tier3+

Българската софтуерна компания ERP.BG разположи ИТ оборудването за своята ERP система E1@ONLINE, предлагана като услуга, в Tier3+ център за данни. Изданието E1@ONLINE е предназначено за употреба като услуга (SaaS – Software as a Service) и позволява на българските фирми да използват пълноценна ERP система, заплащайки месечна такса и спестявайки разходите за скъпо оборудване, ИТ персонал и внедряване на място.

„Позиционирането на оборудването за SaaS версията на нашата ERP система в център за данни е от ключово значение за нас. Предлагането на ERP като услуга има огромни предимства, както по отношение на по-ниските разходи, така и по отношение на гъвкавостта, скалируемостта и възможността решението да се използва отдалечено. Сега, разполагайки сървърите на E1@ONLINE в специализиран център за колокация от високия клас Tier3+, добавяме към тези предимства още по-висока надеждност и сигурност“ – посочва Иван Аржентински, управител на ERP.BG.

Миграцията към професионален дейта център осигурява също по-висока сигурност на захранването и повече възможности за резервиране на комуникационната свързаност. Надеждността и непрекъсваемостта на услугите са гарантирани в много по-висока степен, отколкото една компания, неспециализирана в това, би могла да го постигне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *