ERP.BG стартира националната си партньорска програма

Българската софтуерна компания ERP.BG обяви старта на своята национална партньорска програма, в рамките на която тя сертифицира партньори в три направления: внедряване на системи за управление на бизнеса, разработка на уеб и мобилни приложения, съвместими с нейната ERP (Enterprise Resource Planning) система EnterpriseOne и продажба на продуктите й. С това ERP.BG става първата българска фирма за разработка на ERP системи, която развива собствена партньорска мрежа от внедрители – подход, характерен по-скоро за големите международни корпорации в този бранш. Програмата за разработчици от своя страна ще й помогне да създаде мрежа от партньори, създаващи приложения чрез нейния API интерфейс (Application Programming Interface – интерфейс за програмиране на приложения), което ще й позволи да се развива като отворена екосистема по модела, наложен в световен мащаб от най-популярните мобилни платформи.

В рамките на новата програма ERP.BG сертифицира три партньора в областта на внедряването на бизнес софтуер. Това са Crazy Web Studio, Институт „Общество на знанието“ и VS Bulgaria. Организациите са преминали през специализирано обучение за консултанти по внедряване на бизнес софтуер. Предстои такива обучения да бъдат организирани регулярно и в трите направления на партньорската програма. Софтуерната компания ще подкрепя своите партньори и с маркетиране на тяхната дейност.

„ERP системата не е униформа, а по-скоро костюм по мярка. Трябва да има качествено внедряване, хора които да са обучени да правят това. Чрез анализ на място и според възможностите и потребностите на фирмата, бизнес процесите, реинженеринг на процесите, да се изгради едно цялостно автоматизирано решение, което да дава вярната информация в реално време на управленския състав, за да може той да взима адекватни решения“ – заяви проф. д. ик. н. Кирил Ангелов, председател на управителния съвет на Институт „Общество на знанието“, преподавател в Стопанския факултет на Технически университет –София и специалист с дългогодишен опит в областта на организацията и управлението на процеси в администрацията и производството, моделиране и реинженеринг на бизнес процеси.

„ERP системите постоянно се развиват. В тази връзка в момента България по-скоро догонва нивото на Западна Европа, защото там няма фирми без вградени ERP системи от някакъв вид. Трябва да се насочим към цялостни решения, които могат да интегрират в себе си информацията от различните аспекти в дадено предприятие и респективно да дават верните решения за това какво да се прави в конкретни условия“ – добави още той.
Crazy Web Studio ще внедрява и продава продукта, но също така ще разработва приложения, които ще се свързват с EnterpriseOne.
„Впечатлени сме от всеобхватността и целостта на решенията, които ERP.BG предлага на B2B пазара. Смятаме, че технологията и методиката, които ERP.BG използва в разработването на продуктите си е иновативна и ефективна. Ставайки партньор на ERP.BG, пред нас се откриват нови възможности да развиваме бизнеса си. От друга страна вярваме, че ще добавим стойност към решенията, които те предлагат“ – разказва Радослав Недялков, мениджър на Crazy Web Studio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *