HP представи ново решение за платформата SAP HANA

HP представи ново решение за конвергирано приложение и свързаните с него услуги за платформата SAP HANA. То ускорява и опростява прехвърлянето на приложения и анализ, като същевременно позволява на организациите да използват по-бързо своите данни с оглед навременно и аргументирано вземане на решение.

Най-новото допълнение към портфолиото на HP AppSystem за SAP HANA е изградено на основата на Конвергираната инфраструктура на HP, която включва сървърите Bladesystem на HP ProLiant и системата HP X9300 IBRIX Network Storage с HP P6500 Enterprise Virtual Array (EVA). Решението осигурява наличност и висок капацитет за съхранение на екстремни натоварвания и помага на клиентите да използват ключови за бизнес процесите приложения.

То може да бъде лесно интегрирано с вече внедрения софтуер SAP Business Suite или компонента SAP NetWeaver Business Warehouse (BW), за да се намали времето за взимане на решение. Решението гарантира и висока възвращаемост на инвестициите чрез бърза скалируемост и разпределяне на натоварването върху 640 ядра и да управлява динамично до 8 терабайта (TB) памет.

HP е завършила над 77 000 инсталации на SAP приложения в световен мащаб, а Конвергираната инфраструктура на HP поддържа повече от половината от тях. HP е световен лидер в доставянето на услуги за SAP среди, поддържайки 1.7 милиона потребители в над 50 държави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *