IDC България ще обучава как се управляват ИТ бюджети

alexanderalexandrov1Александър Александров

На 19 и 20 януари в СТЦ Интерпред, София ще се проведе обучение на тема “Управление на финансите в ИТ”. Курсът е организиран от IDC България и ще предостави практически знания как се разработват, използват и прилагат ИТ бюджети, как се осчетоводяват разходите за ИТ, как се разработват стратегии за справедливо начисляване на разходите за ИТ и се остойностяват услуги. Съдържанието на курса се базира на ITIL и ISO 20000.

Лектор ще бъде Огнян Дренски, вицепрезидент на Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и директор в Училище по бизнес компетенции. Основните цели на обучението са:

– Да представи основните концепции на финансовия мениджмънт в частта ИТ;
– Да очертае трите основни процеса на финансовия мениджмънт в ИТ и да представи конкретните стъпки за: разработване на бюджети по ИТ; осчетоводяване на транзакциите в ИТ; изготвяне на сметките на потребителите и клиентите на ИТ услуги;
– Да определи ползите от добрия финансов мениджмънт в ИТ;
– Да обсъди основни варианти на прилагането на финансовия мениджмънт в ИТ в различните организации – само ИТ бюджет; бюджетиране и осчетоводяване на ИТ дейностите; финансов мениджмънт в пълния му обхват, включително коректно пресмятане на разходите по ИТ услуги, изготвяне на сметки на клиентите и инкасиране на съответните суми;
– Да покаже конкретни примери за финансов мениджмънт на ИТ.

“Управление на финансите в ИТ” е насочено към ръководители от високи и средни управленски нива, включително изпълнителни директори и управители на фирми, ИТ мениджъри, финансови мениджъри, мениджъри бизнес развитие, длъжности лица, които отговарят за управлението на финансите в сферата на информационните и комуникационни технологии. Обучението е предназначено както за компании, работещи в областта на информационните и комуникационните технологии, така и за организации, чийто бизнес зависи от ИТ.

Регистрационната такса е 250 евро + 20% ДДС, а завършилите курса ще получат професионален сертификат. Повече информация има тук.

One thought on “IDC България ще обучава как се управляват ИТ бюджети

  1. Pingback: shelly watts-cross

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *