IDS Scheer представи ARIS MashZone

alexanderalexandrov2Александър Александров

Фирма IDS Scheer представи интересно решение, позволяващо на служителите в една компания да създават и управляват сами своите отчети в рамките на минути, без каквото и да е съдействие от IT отдела. Решението се нарича ARIS MashZone и може значително да повиши производителността на бизнес екипите, улеснявайки ежедневните задачи, като интеграция и интерактивна визуализация на данни от различни източници, както и прозрачност на взаимоотношенията вътре в компанията. В допълнение на това, използването на такива аналитични приложения дава възможност за по ефективен начин на работа и за по-бързо вземане на решения.

Служителите от различните отдели постоянно се сблъскват с един и същи проблем- трябва да обработят голямо количество информация, външна и вътрешна, необходима за вземане на решения, посочват от Интерконсулт България, която представи решението у нас. Освен това взаимовръзките и зависимостите често не са ясни, което води до вземане на решения, базирани на неадекватна или погрешна информация. Оценка на маркетингови кампании, доставки и ефикасност на продажбите, съответствие с различни договори за предоставяне на услуги (SLA), трябва да се поддържат актуални за да отговарят на съответните изисквания. За да постигнат това, служителите на отделите се нуждаят от нови отчети, които традиционно се създават от IT отдела. Това често води до удължаване на времето, което служителите трябва да чакат, за да им бъде създаден отчетът, като в същото време това създава допълнителна работа за IT отделите.

ARIS MashZone решава проблема като дава възможност на служителите без познания в програмирането да комбинират различни източници на данни, да ги анализират и визуализират под формата на атрактивни табла (MashApps). Използвайки Web 2.0 технологии, МешАп-ите могат да бъдат споделяни или разработвани съвместно вътре в компанията. Оскъдната индивидуална гледна точка е заменена от интегриран поглед върху всичката релевантна и необходима информация за вземане на решения, запълвайки празнината между статичните таблици и отчети от една страна и нуждата от интерактивни, лесни за разбиране графики от друга. Служителите вече не трябва да чакат за новите си отчети, а натоварването на IT отдела също намалява. В допълнение, свързването на вътрешнофирмена информация с данни от публично достъпни източници и уеб услуги (например икономически данни, демографска и географска информация) предоставя ценна нова гледна точка и солидна основа за вземането на правилни бизнес решения.

ARIS MashZone може да бъде поръчан онлайн от тук. Сайтът съдържа видео обучения, галерии с различни примери и безплатна демо версия. Създадена е и специална MashZone group в ARIS Community, в която може да се обменя различна информация за продукта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *