IT компаниите у нас са предимно с българска собственост, ситуирани в София и продуктово ориентирани

Вижте подробности в новите графики на DEV.BG за технологичния сектор у нас

59.75% от IT компаниите у нас са с българска собственост, а останалите 40.25% – с централен офис в чужбина. Това показват данните на специализирания Job Board за IT специалисти, собственост на компанията DEV.BG. Проучването обхваща над 1300 компании. Екипът на платформата споделя пет графики, показващи състоянието на българската IT индустрия и представляващи обобщени данни към 31 октомври 2023 година.

Географско разпределение

От изследването става ясно, че най-голям брой разкрити IT офиси има в София, които представляват почти 64% от общия брой офиси на технологичните компании у нас. Варна дава много силна заявка за второто място с 10.96%, като изостава от Пловдив само с 6 процентни пункта.

Бургас, Русе и Велико Търново също се радват на интерес при разкриването на нови офиси на IT компании. В сегмента “Други” присъстват по-малък брой клонове в градове като Плевен, Габрово, Благоевград, Перник, Стара Загора, Казанлък, Троян, Шумен и др.

Големина на компаниите

Микро (с по-малко от 10 IT експерти) и малките (с 10-30 IT специалисти) фирми водят в класацията с по над 30% присъствие за сметка на големите (с повече от 70 IT експерти) и средните (с 31-70 IT специалисти) бизнеси, които са с по около 15% за всяка категория.

Продукти или услуги

От анализа на Dev.bg става ясно още, че преобладават продуктовите компании (896 на брой), следвани от консултантските (466), тези, предоставящи услуги (378) и внедрителите на софтуерни системи (също 378). В Job Board-a на DEV.BG компаниите се причисляват към една, две или няколко от посочените дейности. Това е и причината общият брой на фирмите в тази графика значително да надхвърля 1300 (общият брой участници в анализа на сектора).

Според проучването, в екипите на над две трети от компаниите в DEV.BG Job Board, IT професионалистите са повече от 50% от всички служители, докато в останалите близо 30%, те представляват по-малка част от екипа – до 50 процента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *