ITCE е първата компания в България с акредитиран ISO 20000:2005 сертификат

alexanderalexandrov2Александър Александров

ITCE премина успешно сертификационен одит в съответствие с международния стандарт ISO 20000:2005 – Система за управление на информационните услуги с обхват Система за управление на вътрешните услуги и приложения. Компанията консултант за ISO 20000 и ITIL сертифицира собствената си IT организация и стана първата компания в България, която има 3-годишен акредитиран от itSMF сертификат с валидност до август 2012 година.

В световен мащаб компании с акредитиран сертификат ISO 20000:2005 от itSMF са малко над 400, а на Балканите са едва четири. ISO/IEC 20000 е първият световно признат стандарт, специално предназначен за управление на IT услуги. Той описва интегриран комплект от мениджмънт процеси за ефективно контролиране, измерване и подобряване на услуги за бизнеса и клиентите.

Процесът на одитиране бе направен от екип консултанти от LRQA, а екипът на ITCE подготви IT Management системата. LRQA е акредитирана от UKAS и една от първите регистрирани от itSMF International за извършването на сертификации по стандарта ISO/IEC 20000 и разполага с обучени и висококвалифицирани одитори.

Проектът започва през август 2008 година и завършва през август 2009. Основните фази за всеки процес, задължително минават през детайлен одит, разписване на документация. Всеки  процес се имплементира в избраната от ITCE система за автоматизация на процеси – BMC Remedy ITSM Suite. Екипът от страна на ITCE се е състоял от квалифицирани специалисти в областта на IT Service Management и Remedy, като всяка отделна фаза на проекта се придържа към най-добрите практики на ITIL. Независимо от високата сложност на проекта, екипът на ITCE е преодолял възникналите предизвикателства, опирайки се на реалния опит, придобит чрез участие в проекти, свързани с IT Service Management, разработка на IT процеси, както и проекти за консултации в организации за ISO20000. Компанията консултант за ISO 20000 – ITCE  осъществява няколко проекта в организации от региона. ITCE помага на международни банки и консултантска компания в областта на ИТ за постигане на ISO 2000 сертификация.

Издаденият сертификат демонстрира ангажимента на ITCE за професионално поддържане на качествена и надеждна IT инфраструктура и вътрешни услуги. ISO 20000 е основан на Правилата на ITIL за IT услуги и се състои от две части – Спецификация и Кодекс за работа, които позволяват на предоставящите услуги да въведат положителна промяна в качеството и изпълнението на услугата, както за вътрешните, така и за външните клиенти. Фирмите могат уверено да подходят към акредитираните сертификационни органи, които извършват сертификация по ISO/IEC 20000-1, т.к. те са изпълнили стриктните критерии за компетентност на одиторите, качеството и предоставянето на услугата, нещо за което LRQA  се гордее, както обяснява Денис Ивс, Регионален мениджър: “Акредитацията от контролиращ индустрията орган като UKAS, е бенчмарк когато трябва да се преценява един сертификационен орган, така че нашият успех в постигането на акредитация от UKAS е изключително добра новина за нас и нашите клиенти, т.к. сега можем да издаваме акредитирани сертификати по този стандарт.”

Проектът за сертификационния одит ISO20000 получи финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *