Microsoft Dynamics NAV заработи в Global Wind Power

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българското подразделение на един от водещите доставчици на ветроенергийни проекти в Европа внедри ERP системата Microsoft Dynamics NAV. Global Wind Power е създадена през 1999 г. в Дания. Основната дейност на компанията е свързана с развитието, разработването, изпълнението и администрирането на инвеститорски ветроенергийни проекти. Днес Global Wind Power е една от водещите европейски фирми в своя бранш, която реализира проекти за ветроенергийни паркове за клиенти от частния, промишления и обществен сектор.

Присъединяването на България към Европейския съюз през 2007г. и благоприятните ветрови условия в страната, правят инвестициите в производството на вятърна енергия у нас изключително привлекателни. Поради тази причина, през 2007г. Global Wind Power инвестира средства в учредяването на българския филиал на компанията. Днес Глобал Уинд Пауър България има реализирани три проекта в страната с общо изградени 52 мегавата и твърдо е заявила стремежа си да бъде един от лидерите на пазара на вятърна енергия у нас. За постигането на висока конкурентоспособност, компанията трябва да поддържа оптимизирани процеси, отлична координация и планиране на дейностите. С увеличаване обема на работа, броя на проектите и клиентите, ръководството осъзнава необходимостта от единна система за фирмено управление, която да обедини всички процеси в компанията.

В началото на 2010г. Глобал Уинд Пауър България взема решение да инвестира в интегрирана система за управление на бизнеса. След провеждането на няколко демонстрационни срещи, ръководството избира ERP решението Microsoft Dynamics NAV, а за компания внедрител – водещия Microsoft Dynamics партньор за България – Intelligent Systems Bulgaria.

„Преди да внедрим Microsoft Dynamics NAV, използвахме счетоводен софтуер, чиито възможности се оказаха ограничени особено по отношение обхват на бизнес процеси и възможност за генериране на специфични справки, необходими при груповите анализи, използвани от централата в Дания. Поради липсата на интеграция между счетоводния софтуер и системата, с която централата работи, процесът по изготвяне на справки отнемаше значително време“, каза Велислава Сезанова, Ръководител проект, Глобал Уинд Пауър България.

За кратък период в компанията са внедрени модулите управление на финанси и счетоводство, покупки, продажби и маркетинг. За да бъдат покрити изискванията на Глобал Уинд Пауър България относно специфична отчетност към централния офис в Дания, екипът на Intelligent Systems Bulgaria разработва допълнителни функционалности. Ръководството на компанията вече може да проследява всички транзакции и справки в Microsoft Dynamics NAV, тъй като информацията се въвежда и на български език – за целите на местното законодателство, и на английски – за нуждите на централата в Дания.
„Благодарение на доброто сътрудничество между екипите на Глобал Уинд Пауър България и Intelligent Systems Bulgaria, успяхме да изградим решението, което напълно отговаря на техните нужди и посреща законодателните изисквания в България и Дания. Осъществихме този проект и вярваме, че инвестирайки в системата Microsoft Dynamics NAV и избирайки ни за техен партньор при внедряването, Глобал Уинд Пауър България направиха сериозна крачка към бъдещо успешно развитие на фирмата и постигане на лидерски позиции на пазара“, каза Василка Славова, Ръководител проект, Intelligent Systems Bulgaria.

„След внедряването на Microsoft Dynamics NAV е налице подобрена комуникация между отделите, ефективни процеси и отлични възможности за бързо и лесно генериране на справки и анализи“, допълни Велислава Сезанова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *