Ontotext обяви стратегическо партньорство с GATE и Matrixware

alexanderalexandrov19Българската компания за семантични технологии Ontotext, която е част от Сирма Груп Холдинг обяви стратегическо партньорство с екипа на проекта GATE към Университета Шефийлд и с австрийската компания Matrixware Information Services. Партньорството е важна стъпка в развитието на уеб анализа и семантичните системи с отворен код. То ще позволи на Ontotext да подобри своя развоен потенциал, както и способностите си да изгражда и внедрява специализирани решения за големи корпоративни клиенти и да провежда обучения за клиентите си.

„Всичко, което може да се направи с помощта на семантичните технологии, може да се извърши и без тях. Тяхната цел е да спомогнат за разработката на по-съвършени системи за управление на информацията с по-малко усилия. Все пак пред усвояването им все още има препятствия, типични за всяка нова технология – недоразвити инструменти, липса на положителни практики, липса на подкрепа и опит в индустрията. За да преодолеем тази ситуация се нуждаем от критична маса. Ето защо създадохме екип, които съчетава най-развитата платформа за анализ на текст GATE с нашата революционна семантична база данни OWLIM и платформата ни за търсене KIM, както и стабилна организация за професионални услуги в лицето на Matrixware“ – посочва Атанас Киряков, ръководител на Онтотекст.

Много организации залагат на решенията с отворен код за своите сървърни и инфраструктурни нужди, но досега е било трудно да бъде внедрена такава система например за семантично търсене или за управление на знанието, и именно тази празнина ще бъде запълнена с новото партньорство. Екипът на Онтотекст има десетгодишен опит от работата си с GATE и е внедрявал GATE – базирани системи за своите клиенти, вариращи от най-големите фармацевтични компании, до агенции за финансово разузнаване на различни държави. Обединяването с водещата австрийска технологична компания Matrixware от своя страна ще засили позициите на Онтотекст, спомагайки за създаването на още по-компетентен екип и по-цялостно обслужване на клиентите.

За Онтотекст

Онтотекст предоставя базова семантична технология с висока производителност, мащабируемост и съвместимост. Онтотекст е известен с няколко свои продукта: KIM – най-популярната платформа за семантична анотация и търсене, както и семантичната база данни OWLIM, доказала се като най-бързата и мащабируема RDF(S)/OWL система. Решенията, създавани с технологиите на Онтотекст, могат да спестят значително време и финансови ресурси в процеса на достъп и обработка на текст и данни от множество източници в сферата на науките за живота (фармацевтика, медицина, биология), издателската дейност, търговското разузнаване (Business Intelligence), телекомуникациите, набирането на персонал и други. През последните девет години Онтотекст се е наложила и като важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Компанията е една от най-успешните български софтуерни фирми и е част от Сирма Груп Холдинг.

За Сирма Груп

Сирма Груп е най-големият български технологичен холдинг с 18 годишна история и доказан опит в създаването на нови бизнеси на знанието. Някои звена в Сирма Груп са сред глобалните лидери в своите сектори, а други са сред водещите български технологични фирми.
В основата на този успех е силният ни фокус върху познанието и иновацията, като главна добавена стойност за бизнеса и обществото, както и нашата ангажираност към нуждите на клиентите, партньорите и служителите ни. Всеки от бизнесите на Сирма съчетава компетентност и гъвкавост в своята специфична област с подкрепата и инфраструктурата на целия холдинг, което дава допълнителни предимства за нашите клиенти.
Днес групата се ръководи от същите хора, които са я създали и развивали през годините, доказвайки своята компетентност в сферата на информационните технологии и управлението. Това ни дава увереност, че се движим в правилна посока и сме гарантирали стабилността на новите си проекти. Сирма особено цени своя човешки потенциал – собственици в компаниите са десетки от служителите, допринесли със своя труд и креативност за успеха. Убедени сме, че в България успехът е възможен по пътя на знанието и искаме да предадем своя оптимизъм на повече млади хора у нас.

За GATE

GATE (General Architecture for Text Engineering) е платформа с отворен код, разработвана през последните 15 години от групата за Natural Language Processing (NLP) към Университета Шефилд, Великобритания. Днес GATE е най-популярната платформа за анализ на текст, използвана от хиляди потребители по света в сфери, вариращи от предпазване срещу кражба на самоличност до медицински изследвания. Разработчиците на GATE са си изградили репутацията на глобален лидер в NLP инфраструктурата.

За Matrixware

Matrixware Information Servives предлага на глобалния пазар решения и услуги за професионална обработка на информация, помагайки на организациите да се бъдат конкурентни в информационната икономика. Matrixware изгражда надеждни взаимоотношения с помощта на иновативни концепции за отворена наука, отворен код и отворен бизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *