Oracle отчете спад в печалбата си през Q4

alexanderalexandrov3Александър Александров

Американската корпорация Oracle обяви общи приходи в размер на 6,9 млрд. щ.д. за четвъртото тримесечие (Quarter 4) на фискалната 2009 г., която продължава от 1 юни 2008 г. до 31 май 2009 г. Данните показват понижение с 5% спрямо същото тримесечие на предходната финансова година, според общоприетите счетоводни стандарти на САЩ (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP).

Печалбата на компанията пада със 7% до 1,9 млрд. щ. д., а печалбата на акция е с 4% по-ниска и достига 38 цента. Причината за понижението в показателите е обезценяването на различните валути в сравнение с щатския долар, посочват от Oracle и добавят, че ако валутните обменни курсове бяха в същите граници както през четвъртото тримесечие на предходната финансова година, печалбата на акция на Oracle за периода би се увеличила с 9%, достигайки 42 цента на акция.

Приходите от продажби на нови софтуерни лицензи за тримесечието са в размер на 2,7 млрд. щ.д., което представлява спад от 13%. Постъпленията на Oracle от подновяване на лицензи и продуктова поддръжка достигат 3,1 млрд. щ.д., което е увеличение с 8%. Приходите от дейността спадат с 3% до 2,9 млрд. щ. д.

Приходите на компанията за фискалната 2009 г. достигат 23,3 млрд. щ.д., което е увеличение от 4% спрямо предходната фискална година. Печалбата на компанията се увеличава с 1% до 5,6 млрд. щ. д., а печалбата на акция нараства с 3% до 1,09 щ.д. Приходите от продажби на нови софтуерни лицензи за фискалната 2009 г. се понижават с 5% до 7,1 млрд. щ. д., докато постъпленията от подновяване на лицензи и продуктова поддръжка се увеличават с 14% до 11,8 млрд. щ. д. Приходите от дейността нарастват с 6% до 8,3 млрд. щ. д.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *