Oracle представи Oracle Fusion Middleware 11g

alexanderalexandrov10Александър Александров

В началото на юли Oracle официално обяви новата версия на продуктовата си линия Fusion Middleware – Oracle Fusion Middleware 11g. Новата инфраструктура за приложения подобрява значително гъвкавостта и интелигентността на бизнес продуктите, като едновременно с това позволява на организациите да използват нови хардуерни и софтуерни продукти с цел по-голяма ефективност на IT решенията и икономия на разходите. Освен това версия 11g предлага повече функционалностти за цялата продуктова линия, включително новаторски възможности в Oracle SOA Suite, Oracle WebLogic Suite, Oracle WebCenter Suite и Oracle Identity Management.

Oracle Fusion Middleware 11g интегрира съвременните изисквания за приложна инфраструктура, която цели да улесни разработките, архитектура, насочена към услугите (Service-Oriented Architecture – SOA), динамичното виртуализиране на ресурсите (cloud computing), преобразуването на бизнес процесите и сигурността на услугите (Service-Oriented Security), посочват от Oracle.

Подобренията в отделните елементи на платформата включват:

o   Oracle SOA Suite 11g: осигурява единна работна платформа, която обединява системата, процесите, свързани с работа с хора и документи, както и механизмите за реакция на външни събития (Event Driven Architecture – EDA) с пълната гама възможности за SOA, простиращи се от разработката до сигурността и управлението. Oracle SOA Suite 11g се разполага върху приложната мрежова инфраструктура на Oracle. Продуктът е оптимизиран за изграждане и интегриране на услуги върху частни и публични виртуализирани ресурси.

o   Oracle WebLogic Suite 11g (включва Oracle WebLogic Server): извежда автоматизацията на нови нива, на потребителите да използват в още по-пълна степен сървърните приложения, като едновременно с това намалява разходите за системна администрация. Новите функции, включват Oracle Fusion Middleware GridLink за Oracle Real Application Clusters и Oracle Fusion Middleware Enterprise Grid Messaging, повишавайки надеждността и достъпността на ресурсите. Oracle Fusion Middleware ActiveCache позволява бързо адаптиране към промените в натоварването на системата на потребителя.

o   Oracle WebCenter Suite 11g: осигурява широк диапазон от компоненти на Oracle WebCenter Services за многократно приложение, които могат да бъдат внедрени във всеки вид портал – интранет, съставни приложения, уеб-базирани общности – с цел подобряване на възможностите, за поддържане на контакти чрез социални мрежи и повишаване на личната производителност. Браузър – базираният инструмент Oracle Composer улеснява както крайните потребители, така и дивелъпърите да създават, споделят и персонализират приложения, портали и социални мрежи. А новото готово решение за социални мрежи Oracle WebCenter Spaces позволява създаването на общности, управлявани от крайния потребител (групи и персонални страници), при по-висока производителност, по-добра междуличностна комуникация и ефективност на работата.

o   Oracle Identity Management 11g: предоставя първите компоненти от цялостен пакет за управление на самоличността. Интегриран е с други решения от Oracle Fusion Middleware и с нови функционалности, като ускорители на внедряване и съвременен единен потребителски интерфейс.

o   Oracle Development Tools: Oracle Fusion Middleware 11g надгражда и вече представените стратегически инструменти за разработка от Oracle Fusion Middleware 11g , включващи Oracle JDeveloper, Oracle Application Development Framework и Oracle TopLink.

“С пускането на пазара на Oracle Fusion Middleware 11g повече от 90,000 досегашни клиенти получават основа за нововъведения, чрез които допълнително да отличат техните организации от конкуренцията и ефективно да разпознават и отговарят на промените в сферата им на дейност. Като предлага допълнително интегриране с пълната гама продукти и включва основни технически нововъведения във всяка категория от продукти, Oracle помага на клиентите да осъзнаят в какво се изразява ефективността на съвременните информационни технологии“ – посочи Томас Кюриън, старши вицепрезидент за сървърни технологии в Oracle.

Повече информация е достъпна тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *