Oracle с най-много сделки в банковия сектор през 2009 г.

alexanderalexandrovАлександър Александров

Водещите компании за проучвания и анализи Forrester Research Inc. и Celent отличиха Oracle в два независими доклада за съответно най-голям брой и на най-висока стойност сключени сделки в банковия сектор.

Forrester Research, Inc. за четвърта поредна година отличи Oracle за най-много сделки за банкови платформи през 2009 г. Forrester Research номинира компании, които през 2009 г. са имали “повече от 35 нови клиенти за банкови платформи в поне шест региона в света.” От седемнайсетте компании, които този доклад разглежда, само Oracle и още една компания получават най-високото отличие. Според доклада, Oracle е сключила 56 от общо 269 “новообявени сделки” за банкови платформи през изминалата година.

“Oracle за пореден път е с най-много на брой сделки и води във всички региони. Най-много сключени сделки има в Тихоокеанска Азия, Европа и Близкия изток. Решенията, които Oracle предоставя, покриват всички функционални категории, от основна банкова система до решения за клонова мрежа и управление на риска.” – посочва Джост Хоперман, Вицепрезидент и главен анализатор във Forrester Research.

Oracle е с отличие и от анализаторите на Celent, която номинира компании въз основа на нови сключени сделки през 12-месечния период до 30 септември 2009 г., като поставя акцент върху стойността на спечелените сделки, а не върху техния брой. През 2009 г. Oracle излиза начело на Лигата на големите на Celent (Celent’s Big League Table), изпреварвайки конкурентни компании, сред които Temenos и TCS, благодарение на своите нови високопрофилни сделки, се казва в доклада.

“Успехът на Oracle се демонстрира от факта, че компанията води в класациите във всички региони с изключение на Западна Европа. Компанията е безспорен лидер в своите традиционни пазари в Африка и Азия, където обслужва организации, сред които има както големи банки, така и малки финансови институции.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *