QlikTech е в квадранта на водачите в 2011 Business Intelligence Platforms Magic Quadrant

qlikview-logoАлександър Александров

Компанията за Business Intelligence решения QlikTech обяви, че е била позиционирана от Gartner, Inc. в квадранта на водачите в доклада 2011 Business Intelligence Platform Magic Quadrant. Gartner Magic Quadrants дават представа за това как дадени доставчици се представят в определен пазарен сегмент, като целта е да се помогне на потребителите да вземат по-информирани решения за компании, с които могат да работят в бъдеще или чийто услуги или продукти могат да използват.

“Вярваме, че определянето ни за лидер в Gartner Business Intelligence Platform Magic Quadrant е потвърждение за това, че нашият пионерен потребителски-ориентиран подход към интелигентните бизнес анализи – Business Discovery – бива добре приеман в компаниите по света”, заяви Ларс Бьорк, изпълнителен директор на QlikTech.

“Вярваме, че нашата позиция в квадранта на лидерите утвърждава различната ни философия спрямо традиционните доставчици в бранша: ние смятаме, че силата на информацията трябва да достига до всички в една организация, а не да е централизирана и достъпна само за няколко човека. Компаниите вече могат да работят по бързо и ефективно, да имат достъп до необходимата им информация от вече използвани системи и да бъдат по-гъвкави в начина, по който управляват своя бизнес. Вълнуващо е да бъдем на вълната на тази тенденция за промяна на насочеността на софтуера към потребителите, което вярваме, че ни помогна и за постигане на лидерска позиция”.

Мощното Business Discovery решение на QlikTech запълва празнината между традиционните системи за интелигентни бизнес анализи (BI) и отделните офис приложения. Business Discovery платформата на QlikView осигурява достъп до интуитивен потребителски ориентиран анализ, като тя може да бъде интегрирана в рамките на дни и седмици, вместо месеци, години или изобщо никога.

Асоциативната технология за търсене в паметта на QlikView позволява на потребителите да разглеждат и изследват данните си в подобен на Google интерфейс, вместо да бъдат ограничавани само до предварително дефинирани въпроси. QlikView Business Discovery работи с вече съществуващите BI приложения и добавя нова функционалност: достъп до информацията за всички потребители, изпълнение на анализи на момента, мобилност, модел на използване като традиционно приложение, възможности за преработка на функционалността и взаимодействие на потребителите.

За Magic Quadrant

Magic Quadrant запазена марка от 2011 г. на Gartner, Inc. и се използва с разрешение на собствениците. Magic Quadrant представлява графично представяне на пазара в и за определен период от време. Той представя анализа на Gartner за това как определени доставчици отговарят на критериите и изискванията на пазара според дефинициите на Gartner. Gartner не подкрепя специфични доставчици, продукти или услуги, които са включени в Magic Quadrant, нито съветва потребителите да избират само измежду включените участници в квадранта на водачите/лидерите. Класацията Magic Quadrant се предоставя само като инструмент за изследване и не е предназначен да се използва под формата на специфично ръководство за извършване на някакви действия. Gartner не дава никакви гаранции, изказани или подразбиращи се, във връзка с това изследване, включително гаранции за пригодност за продажби или за друга цел.

За QlikTech

QlikTech (NASDAQ: QLIK) е водеща компания при потребителски управляваните решения за извършване на интелигентни бизнес анализи. Мощното и достъпно решение на QlikTech за бизнес анализи позволява на организациите да вземат по-добри и по-бързи решения. Платформата QlikView е създадена да осигурява анализи от корпоративен клас и търсене с удобството и лекотата на стандартните офис приложения. Пионерната In-memory асоциативна технология при търсене осигурява незабавни изчисления, предоставяйки точната информация за потребителите, позволявайки на професионалистите да получат ясна и полезна информация чрез интуитивно разглеждане на данните. За разлика от традиционните решения от този тип QlikView осигурява както полезна бизнес информация, така и незабавна възвращаемост на инвестицията, измервана в дни и седмици, а не в месеци, години или изобщо никога. QlikView може да работи с вече съшествуващи BI приложения, добавяйки добавя нови възможности като: достъп до информацията за всички потребители, изпълнение на анализи на момента, мобилност, модел на работа като традиционно приложение, възможности за преработка на функционалността и взаимодействие на потребителите. QlikTech е с централа в Раднор, Пенсилвания и офиси в целия свят, като към момента компанията обслужва над 16000 клиента в повече от 100 страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *