QlikView е най-лесното за използване Business Intelligence решение, според BI Survey 8

qlikview_logoАлександър Александров

Business Intelligence (BI) решението QlikView на QlikTech е класирано на челна позиция по показателите „Лесна употреба“ и „Потребителска лоялност“ в осмото издание на BI Survey – най-голямото независимо проучване на потребителите в областта на Business Intelligence и Performance Management.

Проучването недвусмислено показва, че потребителите на QlikView са най-лоялните в сравнение с тези на останалите решения за Business Intelligence. Показател, който, според автора на изследването Nigel Pendse, е сред най-важните за всеки продукт, тъй като поддръжката и продажбата на допълнителни лицензи на съществуващите клиенти са много по-доходоносни, отколкото спечелването на нови потребители. Потребителската лоялност е особено ценен показател във време на рецесия, защото фактът, че клиентите не се отказват от услугите на една компания, въпреки кризата, може да бъде безценен ориентир за фирми, които тепърва ще избират доставчик на BI решение.

„Ние поставяме потребителската гледна точка в основата на всичко, което правим и затова сме удовлетворени от получаването на тази обратна връзка, лишена от предубеждения“ – заяви Lars Bjork, CEO на QlikTech – „Винаги сме вярвали, че ако мислиш за крайния потребител, докато развиваш продукта си, лесната употреба и удоволствието от работа на потребителя ще бъде съвсем естествен резултат.“

QlikView получава най-високата оценка по показателите:
лесна употреба (56 процента от запитаните);
бързина и производителност;
най-висок Business Benefit Index (BBI), определящ степента, в която компанията получава добавена стойност и полза от решението;
най-малки допълнителни разходи за консултантски услуги при внедряване на решението и др.

Осмото издание на проучването BI Survey, включва 3200 потребители на решения за Business Intelligence или Performance Management. Целта на BI Survey 8 е да отговори на въпроса защо организациите избират различни BI продукти, как ги използват и с какъв успех. Освен това изследването сравнява водещите продукти на този пазар, според редица ключови за бранша показатели, като производителност, скалируемост, поддръжка, лесна употреба и др. Предимство на това проучване е, че за разлика от много други подобни пазарни анализи, то не е спонсорирано от нито един доставчик и е 100% защитено от влияние на която и да е компания от сектора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *