Radware спечели две награди на читателите на Network Products Guide

alexanderalexandrov22Александър Александров

Доставчикът на интегрирани системи за интелигентни корпоративни мрежи Radware обяви, че две от решенията на компанията са спечелили награди от тазгодишната класация за най-добри продукти и услуги на изданието Network Products Guide. Решението AppDirector е обявено от читателите на престижното издание за най-добър продукт в сферата на Load Balancing (балансиране на натоварването), а DefensePro е определен за водещ в сегмента Behavioral Security (сигурност, базирана на поведението на мрежата). Самата класация има за цел да отличи нови продукти и услуги, чието функциониране представя бързо променящите се нужди на технологичните потребители по целия свят. Успехът на Radware точно в двата нови сегмента, чието значение предстои да се увеличава през следващите години, позиционира разработчика сред най-иновативните компании, променящи облика на информационната сигурност и корпоративната мрежова инфраструктура. У нас решенията на Radware се предлагат от системния интегратор eFellows.

„Повишената информираност на крайните потребители и напредъкът на технологиите подпомагат създаването на все по-добри продукти и услуги. Решенията на Radware отиват отвъд посрещането на нуждите на потребителите и предлагат ниво на услуги, което е показателно за тяхната репутация на лидер в сектора“ – заяви по повод наградите Рейк Наранг (Rake Narang), главен редактор на Network Products Guide.

Решението AppDirector представлява интелигентен контролер за доставка на приложения (ADC – application delivery controller), който позволява на внедрилата го компания да увеличи производителността на своите приложения, достъпността им в локален и глобален план, скалируемостта и сигурността на своята инфраструктура. AppDirector увеличава продуктивността на компаниите, оптимизирайки сървърната инфраструктура и позволявайки по-висока консолидация на ресурсите. Качество, което е особено ценно в настоящата икономическа обстановка, в която всяка компания се стреми да постигне максимална производителност и ефективност с минимални ресурси.

Решението DefensePro е система за мрежова сигурност от типа IPS (Intrusion Prevention System), базирана на технологията APSolute Immunity на Radware. Продуктът гарантира непрекъсваемостта на бизнес процесите, защитавайки корпоративните приложения както от известни видове атаки, така и срещу нови заплахи. За целта DefensePro разполага с набор от технологии, базирани както на сигнатури, така и на поведението на мрежата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *