Research In Motion гледа към Източна Европа

pol-lucier1Александър Александров

Канадският разработчик на смартфони и b2b мобилни приложения Research In Motion, който е известен най-вече със своята марка BlackBerry планира по-сериозно стъпване на пазара в Централна и Източна Европа. Това стана ясно на организирана от компанията кръгла маса за журналисти от региона (в която взе участие и авторът на този блог) в рамките на тазгодишното изложение Mobile World Congress.

Няколко са основните изводи, направени по време на срещата. На първо място очакванията са приходите от традиционни мобилни услуги, като глас и кратки съобщения, през следващите пет години да спаднат драстично в страните от региона. По данни на Мат Хатън, главен анализатор в Analysys Mason, който взе участие в срещата, докато през 2008 г. ръстът на потребителите е бил 6%, то през 2013 г. той ще е по-малко от 1%. Успоредно с това ще намалява и средният приход от абонат на мобилни услуги (ARPU – Average Revenue Per User).

Тенденцията ще принуди операторите трескаво да потърсят нови приходоизточници и Research In Motion е готова да отговори на тази необходимост. Още повече, че анализаторите обвързват новия ръст на приходите най-вече с различни мобилни услуги за пренос на данни. Според Analysys Mason пазарът на мобилни бизнес услуги в Централна и Източна Европа ще генерира през следващите пет години едва 1% ръст на приходите си от гласови услуги. За сметка на това обаче приходите от мобилен пренос на данни (без SMS) ще достигнат 17% ръст до 2013 г.

Двата основни бизнес модела за развитие на мобилния пренос на данни са предлагане на широколентов достъп и мобилни услуги с добавена стойност, поддържани от операторите или трети страни. Първият модел естествено ще е от огромно значение за оформяне на бъдещия облик на пазара. Той обаче едва ли ще е достатъчен на бизнес организациите, които имат нужда от гарантираност на качеството и достъпа до критични услуги, поддръжка и сигурност. Тук е мястото на доставчиците на т.нар. managed – услуги, като Research In Motion. Те включват мобилен достъп до email, до фирмената CRM или ERP – система, автоматизирани решения за продажба, както и многобройни вертикални приложения, специализирани за куриерски и транспортни фирми, социални услуги и др.

Всяка функционалност за управление на данни, комуникация или collaboration, която вече работи в стационарен вариант, би могла да мигрира и към мобилните устройства. Електронната поща разбира се си остава доказано killer – приложение и от Research In Motion очакват ръст в мобилното използване на тази услуга. „Това, което предлагаме ние, е спестяване на време, продуктивност и ефективност. И моето послание към Централна и Източна Европа е, че тези решения са достъпни днес, а не са нещо, което ще се появи в бъдещето“ – посочи Пол Лусиер, Вицепрезидент на Research In Motion по време на кръглата маса. Той добави също, че предлаганите от компанията му услуги са подходящи за всеки и могат да се използват не само за бизнес, но и за достъп до филми, музика и социални мрежи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *