SAP Business All-in-One конфигуратор вече и в България

SAP България представи иновативен онлайн инструмент, с който малките и средни компании могат лесно и бързо да конфигурират своето ERP решение. Благодарение на конфигуратора, компаниите могат да дефинират обхвата на решението SAP Business All-in-One като изберат нужните им функционалности от пакета с най-добри практики на SAP. В резултат, инструментът генерира ориентировъчна цена за проекта, която включва очакваната стойност на необходимите лицензи за софтуер и на услугите по внедряване.

SAP конфигураторите са доказани успешни инструменти, които се използват от над 2600 компании в над 47 страни. Те са част от глобалната програма на SAP fast-start. Програмата цели да помогне на малки и средни компании в сферите на производството, услугите и търговията, да направят бърза оценка на нуждите си от бизнес софтуер, да изберат подходящото за тях решение и да се свържат с партньорa, който има експертиза в съответната индустрия и би могъл да осъществи внедряването.

“SAP Business All-in-One конфигураторът идва във време, когато малките и средни компании вече имат достъп до еврофинансиране и трябва в кратки срокове да изпълнят проектите си. Инструментът, който предоставяме, спестява време и ресурси, необходими за фазата на предварително проучване, дава реална представа за възвръщаемостта на инвестицията и осигурява предвидимост на разходите за проекта” – заяви Бойчо Делевски, управител на SAP България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *