Siemens отчете ръст в новите поръчки за 2009 г.

alexanderalexandrov3Александър Александров

Спечелването на търга за новите биометрични паспорти, доставката на три подстанции за софийското метро и значителен ръст в продажбите на сектор Здравеопазване са сред събитията, белязали финансовата 2009 година за Siemens в България.  Така въпреки неблагоприятните икономически условия финансовата 2009 г. (1 октомври 2008 г. – 30 септември 2009 г.) е била успешна за компанията и в края на месец септември стойността на новите поръчки достигна 250 млн. лева.

Броят на служителите в компанията е нарастнал до близо 500 души през 2009 г., главно благодарение на разширяването на производствените мощности в Ботевград, както и поради увеличение на броя на служителите в компетентния център в областта на сградните технологии и ИТ бизнеса на компанията (Siemens IT Solutions and Services).

През финансовата 2009 г. продажбите на компанията са отбелязали спад до ниво от 150 млн. лева. като пряк резултат от финансовата криза и липсата на мащабни проекти, като доставката на влаковете Дезиро през предходния отчетен период. Секторите на Siemens в България са регистрирали следните резултати през изминалата финансова година:

Сектор Индустрия

Някои от основните проекти в сектор Индустрия отново са генерирани от направление Транспортни системи (I MO). Най-значимите от тях са модернизацията и доставката на електрическо оборудване за софийското метро; изграждането на нова тягова подстанция 110/27, 5 kV в Алдомировци и полагането на оптичен кабел в участъка София – Драгоман; доставката на електрическо оборудване за тягови подстанции и основни секционни постове за Крумово и Първомай, част от проекта Пловдив – Свиленград; синя зона за кратковременно паркиране в гр. Варна и доставката на стационарни установки за контрол на скоростта на движение за МВР.

Направление Индустриална Автоматизация и Задвижвания (IA&DT) е успяло да задържи своя пазарен дял въпреки трудностите, свързани с икономическата криза. Siemens e единствената компания, която предлага цялостна интегрирана линия продукти, системи и решения за автоматизация на производства и процеси.

Направление Сградни Технологии (I BT) е приключило успешно проекта по инсталацията на система за сграден мениджмънт, система за пожарна безопасност и сигурност, както и на ниско и средно волтови електрически системи в най-големия търговски център в страната – Мол Варна.

Сектор Енергетика

Най-мащабният проект на сектор Енергетика през 2009 г. е реализиран от направление Разпределение на електрическа енергия (EPD) и включва доставката на 63 панела въздушноизолирана комплексна разпределителна уредба тип SIMOPRIME и на автоматизирана система за Завода за цимент на HOLCIM в Коломна, Московска област.

Секторът е спечелил и проект в най-голямото въгледобивно предприятие в България – “Мини Марица-изток” ЕАД, включващ строителни и монтажни работи на обект Рудник “Трoяново-3″, както и доставката на мобилна 20/6 киловолтова подстанция. Друг важен проект е реконструкцията на 20/6 киловолтова подстанция 5 на Мини Марица-изток” ЕАД, възложена от Knauf Bulgaria Ltd.

Освен това, през 2009 г. Siemens е доставила оборудване – високо и средно напрежение за най-голямата пречиствателна станция в България в Кубратово, както и комплексна разпределителна уредба за Mall Varna Towers във Варна.

Сектор Здравеопазване

През финансовата  2009 г. сектор Здравеопазване генерира значителен ръст особено на частните пазари. В резултат на засиленото сътрудничество между сектора и университетски болници са направени доставки за две такива – в град Пловдив и в град Варна. В Регионалния Онкологичен Диспансер в София са инсталирани комбинирана гама камера с компютърен томограф (апаратурата за компютърна томография с емисия на един фотон ? SPECT CT), една Multix Swing система за рентгенови снимки с мобилен плосък детектор (mfd), както и една ехографска система Acuson X300. Новата апаратура ще позволи на болниците да извършват клинична образна диагностика от най-сложен характер.

Siemens IT Solutions and Services (SIS)

През 2009 г. Siemens IT Solutions and Services (SIS) е подписала договора за новите български документи за самоличност с МВР и е развила портала за електронни административни услуги в югоизточна България, който е част от стратегическата програма за електронно правителство. Основните проекти в областта на системите за управление на бизнеса (ERP) бяха с ЧЕЗ, Овергаз и Неохим.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *