Sirma Mobile стана партньор на Motorola

alexanderalexandrov2Българската компания за мобилни приложения и технологии Sirma Mobile стана партньор на един от водещите телекомуникационни разработчици в световен мащаб – Motorola. Договорът за сътрудничество е подписан на 01.02.2010 г., а Sirma Mobile получава статут на Глобален независим доставчик на софтуер (Global Independent Software Provider). Партньорството, което е уникално за България и за региона на Югоизточна Европа, ще бъде насочено към разработката на решения, позволяващи на независими разработчици да създават приложения и услуги за платформата iSIM на Motorola.

„Това партньорство е от огромно значение както за Sirma Mobile, така и за българския технологичен сектор, като цяло. Motorola е не само една от водещите марки в света на комуникациите. Това е знакова компания, която е поставила началото на мобилните комуникации и до днес играе ключова роля в развитието на този сектор“ – посочва Антон Гавраилов, Директор Бизнес Развитие на Sirma Mobile – „Сътрудничеството е още по-ценно с това, че е в изключително перспективна сфера, каквато е разработката на решения за iSIM платформата на Motorola. Нашият екип ще участва в развитието на една от ключовите тенденции в сферата на мобилните комуникации през следващите години и аз очаквам това партньорство да повиши значително авторитета на България като дестинация за разработка на иновативни решения.“

Платформата iSIM, която според мнозина има потенциала да промени мобилния сектор през следващите години, позволява работата със софтуерни приложения в SIM картата на абоната. Тя ще даде възможност на потребителите на мобилни телефони от всякакви марки и модели да използват нови приложения за разплащания, родителски контрол, търговия, оторизация, бизнес, транспортни услуги и редица други сектори. Sirma Mobile разработва решение, което ще улесни създаването на приложения за iSIM от трети страни и по този начин ще спомогне за увеличаване популярността на тази технология. „Аз се радвам, че екипът ни ще има възможност да участва в една революция, която скоро ще промени начина, по който крайните потребители по света използват своите телефони“ – добавя Антон Гавраилов.

Sirma Mobile вече участва в разработката на Bipper – едно от най-успешните приложения, работещи на база на iSIM. То представлява система за родителски контрол чрез миниатюрно устройство с размери на SIM карта, инсталирано в мобилния телефон и уеб интерфейс за достъп на родителите до разнообразна информация за местоположението и ежедневието на техните деца. Bipper представлява типичен пример за иновация, посветена на реална обществена необходимост. „Технологията е уникална за България, както и за много от европейските страни. Тя е пример за едно технологично партньорство, което има съвсем измерим социален ефект“ – твърди Гавраилов.

За Sirma Mobile

Sirma Mobile е подразделение на софтуерната компания Сирма Солюшънс, отделено в самостоятелна структура през 2008 г. Екипът ни е специализиран в разработката на мобилни приложения и услуги, и има няколко-годишен опит в иновативни сфери, като LBS (Location Based Services), NFC (Near Field Communications), JavaME (Java Platform, Micro Edition), както и в разработката на приложения за най-популярните мобилни платформи: iPhone, Android, Symbian и BlackBerry. Позиционирането на Sirma Mobile като организация, развиваща бизнес на познанието, определя като най-значим фирмен актив екипа от креативни и висококвалифицирани специалисти, както и позитивната работна атмосфера. Стремежът ни е да се развиваме като глобален разработчик на услуги с добавена стойност, както и да поставим мобилните иновации в услуга на хората, създавайки приложения със съизмерим обществен ефект.

За Сирма Груп

Сирма Груп е най-големият български технологичен холдинг с 18 годишна история и доказан опит в създаването на нови бизнеси на знанието. Някои звена в Сирма Груп са сред глобалните лидери в своите сектори, а други са сред водещите български технологични фирми.
В основата на този успех е силният ни фокус върху познанието и иновацията, като главна добавена стойност за бизнеса и обществото, както и нашата ангажираност към нуждите на клиентите, партньорите и служителите ни. Всеки от бизнесите на Сирма съчетава компетентност и гъвкавост в своята специфична област с подкрепата и инфраструктурата на целия холдинг, което дава допълнителни предимства за нашите клиенти.
Днес групата се ръководи от същите хора, които са я създали и развивали през годините, доказвайки своята компетентност в сферата на информационните технологии и управлението. Това ни дава увереност, че се движим в правилна посока и сме гарантирали стабилността на новите си проекти. Сирма особено цени своя човешки потенциал – собственици в компаниите са десетки от служителите, допринесли със своя труд и креативност за успеха. Убедени сме, че в България успехът е възможен по пътя на знанието и искаме да предадем своя оптимизъм на повече млади хора у нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *