Sirma Venture Lab избра първите два стартъпа, в които ще инвестира

Стартъп инкубаторът на Сирма Груп Холдинг – Sirma Venture Lab – избра първите два стартъпа, в които ще инвестира в партньорство с инвестиционния фонд Innovation Capital. Двете стартиращи технологични компании са WHISP и AskTheCP, и работят в сегмента на дигитализирането на здравето. Всяка от тях ще получи по 100 000 евро първоначална инвестиция, към която в бъдеще могат да бъдат добавени още до 300 000 евро, в зависимост от развитието на проектите.

WHISP разработва технологичен продукт, който улесняване преместването на международни служители, намалява бюрокрацията и подпомага служителите и екипите по човешки ресурси да отговорят на изискванията за глобална миграция, предоставяйки поддръжка и дигитализирана обработка на документи.

Фокусът на AskTheCP е борбата с антибиотичната резистентност. Стартъп компанията разработва софтуерно решение, което помага на практикуващите здравни специалисти да подобрят резултата от предписването на антибиотици в болниците, като същевременно помага в борбата с антибиотичната резистентност в глобален мащаб.

Припомняме, че инкубаторската програма Sirma Venture Lab стартира през май 2022 г. и има за цел да помогне на обещаващи стартиращи компании от Източна Европа с новаторски проекти. Тя се развива в сътрудничество с Innovation Capital. По време на инкубационния период участниците в програмата получават технологична инфраструктура, менторство и обучение от екип от опитни професионалисти в най-важните бизнес сегменти и имат възможност да се срещнат с някои от най-успешните бизнес ангели и фондове за рисков капитал в региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *