SOFTONE Group: Иновациите и лидерството в облака водят до резултатност за поредна година

SOFTONE Group of Companies, водещ доставчик на облачно базирани бизнес софтуерни решения на гръцкия пазар, обяви силното представяне и положителни темпове на растеж, които регистрира през 2022 г. Този продължаващ растеж е резултат от прилагането на дългосрочната стратегия, която има за цел да предостави иновативни дигитални решения с висока добавена стойност както за партньорската мрежа на Групата, така и за нейните клиенти.

Силно представяне 

За пореден път всички KPI на Групата се увеличиха значително, включително оборотът, който се увеличи с +40,7% (до 36,2 милиона евро) и на EBITDA, която се увеличи с +33% (8,3 милиона евро). По отношение на първото тримесечие на 2023 г. оборотът достигна 11 милиона евро, отбелязвайки увеличение от +40,8%, докато съответно EBITDA достигна 4,6 милиона евро, което е увеличение с 42,6%.

Според прогнозите за 2023 г. SOFTONE Group изчислява, че оборотът ще достигне 49 милиона евро, с EBITDA от 12,8 милиона евро, поставяйки основите за още по-добро представяне през 2024 г. Освен това се изчислява, че делът на продажбите на облачни услуги, ще скочи до 57% през 2023 г., увеличение с +64%. Струва си да се отбележи, че през 2022 г. абонаментните приходи надхвърлиха 75% от общия оборот, като това е положителен резултат от дългосрочната инвестиция на SOFTONE в облака и модела Софтуер като услуга (SaaS).

Главният изпълнителен директор на SOFTONE Group of Companies, г-н Панос Мартинис, заяви: „Изключителните финансови резултати от 2022 г., както и стабилното представяне на показателите досега през тази година, потвърждават отново водещата позиция на SOFTONE Group в гръцката индустрия за бизнес софтуер, което е резултат от дългосрочното стратегическо планиране и стабилната диверсификация на бизнес модела. Разчитайки на технологични иновации, своята силна партньорска мрежа, целенасочени придобивания и стратегически партньорства с надеждни доставчици на вертикални решения, SOFTONE Group е постоянно в челните редици на развитието на вътрешния пазар на бизнес софтуер, генерирайки висока стойност за всички участници в своята екосистема. Фокусирани върху нашия стратегически план, ние продължаваме твърдо да развиваме най-добрите в класа си продукти и услуги, които правят SOFTONE Group водещ доставчик на цялостни решения за цифрова трансформация на гръцкия пазар.”

Стратегия за лидерство

SOFTONE Group прилага успешен бизнес модел с висока капиталова адекватност, гарантирайки лидерската си позиция на пазара и още по-добри перспективи за 2023 г. Стратегията на организацията се основава на шест стълба на растеж:

  • Национална мрежа от 600+ специализирани партньори.Преброявайки над 600 компании в цяла Гърция и 4500 разработчици и консултанти (с над 10 000 продуктови сертификата), партньорската мрежа на SOFTONE изгражда дългосрочни взаимоотношения с бизнеса, предлагайки решения, които напълно отговарят на техните оперативни нужди. По-конкретно, през 2022 г. общата прогнозна генерирана стойност на екосистемата на SOFTONE Group надхвърли 89 милиона евро и се очаква да надхвърли 120 милиона евро през 2023 г.
  • Облачно лидерство и авангардни технологии.С повече от 50 000 клиенти в облака, делът на облачните услуги в общия оборот на Групата достигна 47% през 2022 г. – процент, който е особено висок дори за по-широкия пазар на Югоизточна Европа (с траектория да надхвърли 57% до края на 2022 г. 2023).
  • Стратегически придобивания със силно насочване.С цел разширяване на нови пазари и създаване на директни синергии, SOFTONE Group продължи с пет целеви придобивания през периода 2022-23 г. (Гърция: IMPACT, cosmoONE, REGATE и AppSoft, Румъния: QBS). Струва си да се отбележи, че обединяването на силите на SoftOne, IMPACT и cosmoONE означава, че 350 000 бизнеса (доставчици и клиенти) са свързани помежду си на обща платформа, като тази на първите две (SoftOne и IMPACT) доведе до създаване на най-големия сертифициран доставчик на електронно фактуриране в Гърция, който вече е генерирал и изпратил повече от 100 милиона фактури (70% от всички фактури, предадени на платформата myDATA на IAPR чрез решения за електронно фактуриране).
  • Разширено портфолио от бизнес софтуерни решения.Гамата от търговски продукти и услуги, разработени вътрешно, съчетани с интеграцията на придобитите компании, съставляват цялостно портфолио от иновативни дигитални решения, които напълно отговарят на нуждите от трансформация както на бек-офис, така и на фронт-офис процесите на съвременния бизнес.
  • Навлизане на международните пазари.След като инвестира в продължение на няколко години в разширяване на дейността си в по-широкия регион на Югоизточна Европа, SOFTONE Group управлява офиси със собствени екипи в Румъния, България и Кипър, постоянно разраства своята мрежа от партньори и локализира своите продукти, за да отговори на оперативните нужди, като по този начин постига в 2022 г. увеличение на оборота с повече от 50% на тези пазари.
  • Многопрофилен изпълнителен екип и борд на директорите с международно признание.Стратегията за растеж на SOFTONE Group се изпълнява последователно от опитния и квалифициран мениджърски екип на Групата, който се подкрепя от Борд на директорите, съставен от видни членове на гръцкия и международния пазар на бизнес софтуер, с широк поглед, обширни познания и силно желание за иновации.

Въз основа на методичното прилагане на своето дългосрочно стратегическо планиране и подтикната от импулса на своето представяне през 2022 г., SOFTONE Group ще ускори допълнително растежа на своите дейности, стабилно движейки развитието на местните пазари на бизнес софтуер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *