Технологичният бранш е загрижен от липсата на държавни средства за е-управление

Александър Александров “Няма прогрес по пътната карта и дефинирането на приоритетите. Проектът за стратегия за е-управление не е внесен в Министерски съвет – съответно, не е сформиран Националния съвет по е-управление. Работната група спря да заседава, а консултативният съвет към МТИТС също не е заработил” – това заявиха на пресконференция днес представители на четирите най-влиятелни…

Виж повече