Новото ръководство на БАСКОМ запазва фокус върху досегашните приоритети на софтуерната асоциация

На 28 май 2014 г., се проведе Годишно общо събрание на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ. В рамките на събранието бяха представени отчет на дейността на организацията за изминалия период и бяха начертани основните направления на работата на Асоциацията през следващата година. През изминалата 2013 г. БАСКОМ продължи да налага принципите и ценностите,…

Виж повече