Откази от изплащане на застраховка: Какво да направите

Идеята да откриете, че вашата застраховка не покрива дадено застрахователно събитие, може да ви звучи много обезсърчаващо, особено като се има предвид, че тъкмо за подобни случи сте закупили полицата си. Всеки човек влага трудно спечелените си пари, надявайки се на подкрепа от страна на застрахователното дружество в случай на дадено нежелано събитие. Ако получите…

Виж повече

Kакви са условията на застраховки при пътуване в чужбина?

Условията на застраховките при пътуване в чужбина се отнасят до условията, разпоредбите и правилата, описани в застрахователната полица. Тези условия определят обхвата на покритието, изключенията, ограниченията и задълженията както на застрахованата страна (пътуващия), така и на доставчика на застраховка. Конкретните условия на застраховките при пътуване в чужбина могат да варират в зависимост от полиците и…

Виж повече