Малки и средни компании могат да получат безвъзмездно финансиране за внедряването на бизнес софтуер по нови процедури на ЕС

В наши дни технологиите са неизменна част от успеха на почти всеки бизнес, но инвестициите в тях не винаги са по възможностите на всяка фирма – особено на по-малките предприятия. Системите от клас ERP (Enterprise Resource Planning – управление на корпоративните ресурси), CRM (Customer Relationship Management – управление на взаимоотношенията с клиентите), както и BI…

Виж повече

Българският ERP сектор очаква сериозни проблеми при усвояването на евросредства за бизнес софтуер

Българските компании, които очакват финансиране за внедряване на ERP системи по програмата за “Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” на ОП “Конкурентоспособност” съвсем скоро ще бъдат изправени пред редица проблеми, свързани с осъществяването на проектите им. Реален е рискът голяма част от одобрените компании да не успеят да…

Виж повече