Модули на счетоводния софтуер Мираж SQL

  За нуждите на бизнесът и неговите операции е създаден специален финансово счетоводен софтуер Мираж SQL. Той е максимално опростен и с лесен достъп. Модулите, които оперира за счетоводство, фактуриране, ТРЗ, производство, импорт и криптирани фишове. Връзката с интернет е задължителна при използването му. Модул „Счетоводство“ е функционалност, даваща възможност за създаване на индивидуален сметкоплан….

Виж повече