Ускорен растеж на инвестициите в онлайн реклама в региона

Александър Александров В региона на Централна и Източна Европа се наблюдава бързо нарастване на Интернет потребителите на определени пазари, както и увеличаване на средствата, инвестирани в онлайн реклама през 2009 г. Резултатите от измерването gemiusAudience, публикувани в доклада “Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009” IAB/Gemius. Изводът на анализаторите е, че страните…

Виж повече