Чувството за вина и уроците, на които ме научи

Думата “вина” във всеки един от нас не провокира положителни чувства и емоции. Всички знаем, че вината е нещо, което е по-добре да не изпитваш или ако можеш, да избягваш. Много мъдри учители също са говорили за това човешко чувство като за нещо, от което е нужно да се освободим, защото то с нищо не…

Виж повече