Създадоха четири сценария за развитието на дигиталното съдържание и информационните технологии в Югоизточна Европа до 2025 година

Четири сценария за развитието на дигиталното съдържание и информационните технологии в Югоизточна Европа до 2025 г. бяха създадени от специалисти от осем страни от региона. Сценариите разглеждат различни аспекти и фактори, които биха могли да повлияят на технологичния сектор – от държавното управление и регулациите, през технологичните платформи, до предприемачеството и иновациите, за да покажат…

Виж повече