Тенденции в развитието на Business Intelligence пазара през 2010 г.

Александър Александров През последните няколко години Business Intelligence (BI) технологиите навлязоха трайно във фокуса на ИТ мениджърите, поради своята способност да намаляват разодите, да повишават ефективността на екипите и на управленските решения. BI софтуерът се наложи като платформа за управление и оценяване на различни бизнес стратегии, управленски решения, както и на фирмената производителност като цяло….

Виж повече