Българска компания разработва уникален иновативен продукт за управление на информацията

Компанията „Сървис Уан” ЕООД обяви готовността си тази година да представи иновативно решение за управление, структуриране, категоризация и контрол на достъпа и управление на жизнения цикъл на информацията. Решението MFS се разработва от екип от експерти, включващ икономически консултанти, експерт НИРД, софтуерни архитекти и разработчици. Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ №…

Виж повече