Oracle представя Oracle Business Intelligence 11g

Oracle представи Oracle Business Intelligence 11g цялостен, интегриран и скалируем пакет от продукти за Business Intelligence. Новата версия предоставя единствената в индустрията интегрирана среда за достъп и анализ на данни от релационни, OLAP и XML източници. Освен това тя обогатява възможностите за крайния потребител с ново интегрирано приложение за представяне на показатели и иновации в изготвянето на…

Read More