Sqilline внедри SAP ERP в Евро Геймс Технолоджи

Sqilline успешно имплементира SAP ERP 6.0 във водещия български производител на игрални съоръжения за хазартна дейност Евро Геймс Технолоджи (ЕГT). Проектът включва основните функционалности в SAP ERP- всички Финансови приложения, Логистични – Продажби и дистрибуция, Управление на доставки и материално стопанство, както и Производство, което управлява милиони конфигурации за всяко изделие. Sqilline е разработила и…

Виж повече