Ново проучване на Wood & Co оценява инвестиционния потенциал на Сирма Груп Холдинг АД

На 3 ноември 2022 г. инвестиционната банка Wood & Co публикува доклад от регулярното си инвестиционно проучване на капитала на българската софтуерна компания  Сирма Груп Холдинг АД. Докладът се извършва в рамките на програмата Research Coverage Program, която е подкрепена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Българската Фондова Борса – София (БФБ-София)….

Виж повече