Team Vision внедри MS Dynamics NAV и JetReports в GEFCO България

Team Vision България е приключила внедряването на ERP системата Microsoft Dynamics NAV 2009 в GEFCO (ЖЕФКО) България – местния филиал на GEFCO Group. Заедно с това в компанията е инсталиран и софтуерът за отчетност JetReports.

GEFCO Group е международна компания с шест основни сфери на дейност – логистика, системата Gefbox, международен и сухопътен транспорт, дистрибуция на автомобили, митническо и акредитивно представителство. Представена в над 150 страни, GEFCO се нарежда сред първите 10 европейски компании за логистика с оборота си от 3,4 млрд. евро за 2010 г. След интегрирането с компанията Gruppo Mercurio групата вече има 10 300 служители.

Българският филиал е официално регистриран в края на 2011 г., но още преди регистрацията е взето решение от компанията-майка за внедряване на системата за управление на бизнеса, като изискването е софтуерът да функционира при започване на дейността на GEFCO България, споделиха от Team Vision. Поради тази причина проектът е завършен само за един месец. В българския офис използват пълна функционалност за финансово управление с внедрени модули за продажби и доставки, счетоводство и дълготрайни активи, добави внедрителят.

“Системата Microsoft Dynamics NAV е позната за GEFCO Group, като е доказала своите качества в други фирми от групата и това е една от причините да се спрем на нея” – коментира Николай Колев, финансов мениджър на GEFCO България.

Като допълнителна необходимост в работата на местния филиал се явява големият пакет справки и за покриването на тази нужда е избран софтуера за отчетност JetReports. Продуктът “позволява бързо и лесно изготвяне на необходимите справки направо в Excel като ползва данни директно от всички модули на ERP системата” – посочиха от Team Vision.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *