Алое Ко създаде интерфейс за външни приложения (API) за своята ERP система EnterpriseOne

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската софтуерна компания Алое Ко създаде интерфейс за външни приложения от типа API за своята ERP система EnterpriseOne. API (от англ. Application Programming Interface) е интерфейс, който предоставя на външните софтуерни разработчици възможности за по-лесно и опростено създаване на нови приложения, като им спестява изучаването на различни пластове от операционната или друга софтуерна система, за която е създаден. Напоследък този подход нашумя покрай разработката на външните приложения за най-популярните мобилни операционни системи, както и за социалните мрежи, което обогати много тези платформи. При бизнес софтуера създаването на интерфейс за външни разработчици все още не е толкова разпространено, но очакванията са скоро то да спомогне за тяхното по-бързо развитие и обогатяване с допълнителни функции.

“Създавайки API среда за нашата ERP система, ние добавихме допълнителна стойност към нея. Новият интерфейс е абсолютно безплатен и позволява на всички наши клиенти, внедрили системата EnterpriseOne пълна свобода да я интегрират, със софтуерни решения, разработени от трети страни. Очаквам това да улесни свързването на нашата система със съществуващите информационни продукти във фирмите, да спомогне за нейното по-оптимално използване и в крайна сметка да увеличи значително ефективността на използващите я екипи” – сподели Иван Аржентински, управител на Алое Ко.

За да улесни максимално своите клиенти, Алое Ко стартира и партньорство с фирма Методия, която ще препоръчва като интегратор на EnterpriseOne с други софтуерни приложения и външен разработчик за всички тях.

Новият API интерфейс включва софтуерните библиотеки на EnterpriseOne, както и много пълна документация. Той е особено подходящ за интеграция на ERP системата с онлайн магазини, CRM системи, решения за автоматизация на производството, различни индустриални системи, такива за контрол на достъпа, за сигурност и др. Освен това той дава възможност на компании, които искат да свържат своите фирмени сайтове с ERP системата си, да извеждат различни данни и показатели от тях онлайн. Интерфейсът е подходящ и за интеграция на ERP със софтуерни телефонни централи и различни други VoIP приложения.

Повече за EnterpriseOne

EnterpriseOne е една от първите български системи за управление на бизнеса от клас ERP. Тя включва управлението на всички бизнес процеси в една стопанска организация – от маркетинга и продажбите, през производството, складовото стопанство и снабдяването, до счетоводството и финансовата отчетност. Версията EnterpriseOne Small Business Edition е съобразена с нуждите на една малка или средна компания и работи върху безплатно издание на SQL Server 2008 – Express или върху Workgroup. По отношение на функционалностите системата се конкурира успешно не само с други български продукти от този клас, но и с тези на големите чуждестранни разработчици, добавяйки към автоматизацията на бизнес процесите и мощни средства за анализ. EnterpriseOne се характеризира с наличието на единна база данни, общи правила и процедури, функционална всеобхватност на процесите, гъвкава реакция при промени и информационна свързаност на всички специалисти в компанията.

Повече за Алое Ко

Алое Ко е един от първите български разработчици на системи за управление на бизнеса, с над 16 годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива продукти. Компанията има специфичен опит и завършени проекти в сегментите хранително – вкусова промишленост, текстил, печатарска индустрия, хардуерна индустрия, строителство и строителни материали, търговия, недвижими имоти, застраховане, хотелиерство, филмопроизводство, транспортна дейност и реклама. В Алое Ко работят 15 висококвалифицирани специалисти, включително екипи за внедряване, за техническа поддръжка, за гореща телефонна и онлайн поддръжка. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея продукти и услуги можете да откриете на адрес http://erp.bg/.

Повече за Методия

Методия е американска софтуерна компания с офис в България от 2008 г. Тя се занимава основно с автоматизация и оптимизация на бизнес процесите, включително бизнес анализи, одит и консултации, както и с интеграцията на различни софтуерни решения. Сред дейностите й са още ИТ проектиране, управление, изграждане и поддръжка; разработка на ИТ системи и приложения за крайни клиенти или собствени продукти; интеграция на индустриални приложения с ERP, CRM, HRM, BI системи и др. Повече информация за компанията и за предлаганите от нея услуги можете да откриете на адрес http://www.methodia.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *