Балкан Сървисис внедри ex-van продажби с Atlantis ERP и BI решение в Амперел

alexanderalexandrov1Александър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис завърши проект по внедряването на ex-van продажби към Atlantis ERP и Business Intelligence (BI) решението QlikView във водещата дистрибуторската компания Амперел. Проектът по внедряване на Atlantis ERP е започнат съвместно с фирма Аксиор и завършва успешно през тази година с внедряване на всички основни модули за една цялостна и интегрирана ERP система с  50 конкурентни потребителя, заедно с още над 90 потребителя за ex van-частта. Основната част на Business Intelligence решението QlikView е завършена само за десет дни и е фокусирана основно върху продажбите и бюджета, като са направени множество динамични справки, които позволяват анализ на информацията в най-различни разрези, on-click и в рамките на секунди. Направени са също така и различни графики, трендове и основните ключови показатели (KPIs).

Амперел ООД развива търговска дейност в четири основни направления: храни, козметика, техника и фото, с дистрибуционни центрове в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Плевен, Благоевград, Хасково и Видин. Някои от ведещите марки са Aquafresh, Olympus, сладоледите kri-kri и много други (общо над 4000 продукта).

„Внедряването на QlikView ни помогна да облекчим значително ERP системата и натоварването на базата данни с тежки справки, което значително забавяше работата и ни ограничаваше от гледна точка на бързото получаване на важна информация за целия търговки отдел и мениджмънт на компанията. В същото време имаме възможност да запазим пълната история на продажбите в детайли с години назад, като същевременно можем да добавим и данни от други системи – например бюджет и бързо да получим отговор за изпълнението му по офиси, месеци, продуктови линии и други разрези” – споделя Ива Кръстева от Амперел.

Внедряването на ERP и BI решенията отчита спецификата в дейността на клиента и се отличава с големия брой потребители, като и двете решения – ERP и Business Intelligence са инсталирани централно и всички потребители работят с единна база данни. Сред тях са всичките търговски служители и мениджмънта на компанията, на които е осигурен бърз и лесен достъп до аналитична информация за продажбите с помощта на QlikView. BI решението предоставя голяма гъвкавост на справките, позволявайки на множество различни типове потребители да получат бързо отговор на различните въпроси, които ги интересуват.

„В днешните икономически условия всяка организация, внедряваща Business Intelligence решение, желае да се възползва възможно най-бързо от предимствата, които то може да й даде. Балкан Сървисис има над четиригодишен опит във внедряването на ERP системи и Business Intelligence решения, както и в тяхното интегриране. Познаваме много добре архитектурата и базите на множество ERP системи и ограниченията на справките предоставяни всяко ERP. Това ни дава възможност да намалим значително срока на един проект и същевременно да се фокусираме върху основните нуждите на клиентите си и бързо да предоставим работещо решение. В конкретния случай от голямо значение за успеха и кратките срокове на внедряването беше и добре дефинираното задание от страна клиента.“ – заяви Владимир Рашев, управляващ партньор на Балкан Сървисис.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikView – Business Intelligence решение за reporting, ad-hoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRM – цялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са още одит на информационни системи, специализирани решения в сферата на строителството, застрахователния бранш, факторинг и лизингови компании. Повече за Business Intelligence решенията които предлага компанията можете да научите на http://www.businessintelligence.bg и http://www.x3analyses.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *