Балкан Сървисис отчете увеличение на печалбата от 30,8% за изминалата 2009 г.

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис е реализирала печалба преди облагане с данъци в размер на 119 хил. лв. за 2009 г., което представлява увеличение от 30,8% или 28 хил. лв. спрямо 2008 г. Нетната печалба на компанията възлиза на 103 хил. лв. и е нарастнала с 21 хил. лв. или 25,6% в сравнение с показателя за предходния период. Ръстът при нетните приходи от продажби е в размер на 8,2%, като за изминалата година са отчетени постъпления от продажби в размер на 1,325 млн. лв. Общите приходи на компанията са се увеличили с 93 хил. лв. или 7,4% и са на стойност 1,353 млн. лв. спрямо 1,26 млн. лв. за 2008 г.

“През изминалата година реализирахме редица нови ERP, CRM и BI проекти в организации от ритейл сектора, хранително-вкусовата промишленост и др., което обяснява добрите финансови резултати по време на криза. Интересът на българските компании към бизнес софтуер нараства с бързи темпове и все повече мениджъри оценяват високо автоматизацията и оптимизацията на бизнес процесите, както и достъпа до аналитична информация в реално време. Имаме 5 годишен опит във внедряването на: QlikView – решението, което промени начина, по който се използват BI технологиите, Atlantis ERP – една от най-успешните ERP системи и междувременно се развиваме в нови области, като мобилни решения и Microsoft CRM, финансиране на IT проекти по европейски програми и др. Това ни прави изключително добре позиционирани в този пазарен сегмент. В добавка, нашият екип е натрупал сериозен опит и експертиза в редица сегменти, като търговия, млекопроизводство и млекопреработване, банки и финанси, печатарски и рекламни услуги, което не само носи редица предимства за нашите клиенти, но и ни позволява да осъществяваме проектите по-ефективно и бързо, намалявайки разходите. Способността да осигурим бърза възвръщаемост на инвестираните средства ни помогна да се утвърдим като предпочитан партньор в областта на бизнес решенията” – коментира Владимир Рашев, управляващ партньор на Балкан Сървисис.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikViewBusiness Intelligence решение за reporting, adhoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRMцялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са: одит на информационни системи, специализирани решения за производствени предприятия, дистрибутори и търговци на едро, ритейл компании, финансови институции и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *