Балкан Сървисис предлага ERP система като услуга

filip_mutafis_managing_partnerБългарската консултантска компания Балкан Сървисис вече предлага ERP системата Atlantis ERP и срещу месечен абонамент, по модела SaaS (Software as a service – софтуер като услуга). Предложението има две разновидности – наем само на лицензи за Atlantis ERP, използвани със собствена инфраструктура на клиента или наем и на лиценз, и на инфраструктура.

Моделът SaaS, който се налага с бързи темпове през последните години, представлява възможност дадено софтуерно решение да се използва, без да се закупува, като вместо това се заплаща месечен наем. По този начин софтуерът се използва като услуга – подобно на интернет достъпа, електричеството или други комунални услуги. Този модел има огромно приложение при бизнес софтуера (ERP, CRM, BPM системи и др.), тъй като тези решения са от ключово решение за компаниите, но същевременно инвестицията е значителна.

Едно от големите предимства на софтуера като услуга е намаляването на първоначална инвестиция. При този вариант няма първоначална инвестиция в лицензи, което е значителна част от стойността на проекта, а ако се избере и вариантът с наем на инфраструктура, отпада и закупуването на скъпоструващ хардуер. Също така клиентът няма грижа и за поддръжката – доставчикът осигурява ъпгрейда както на софтуера и хардуера, на който е инсталиран, така и архивирането на данни, сигурността и достъпа. Не е без значение и фактът, че по този начин ключови бизнес софтуерни системи могат да се превърнат от капиталов в оперативен месечен разход.

„В момента за много компании е трудно да си купят и внедрят система за управление на бизнеса на свои разноски и много от тях отлагат тази важна стъпка за бъдещето или очакват финансиране по оперативни програми. По този начин обаче те намаляват своята конкурентоспособност. Предлагайки ERP системата Atlantis като услуга, ние можем да решим този проблем. Компаниите могат да имат ERP система сега, когато тя им е необходима, срещу гъвкав месечен разход, съответстващ на оперативната дейност.“ – посочва Филип Мутафис, управляващ съдружник в Балкан Сървисис.

SaaS решението е по-ефективно и по-изгодно от обикновената инсталация, особено в момент на криза и свити бюджети, не само заради по-ниското инвестиране на ресурси, а и защото е по-скалируемо. „Плащаш колкото ползваш – ако имате нужда от разширяване на системата, поради ръст на бизнеса, това се прави веднага. Но същото може да бъде направено и в обратна посока. Ако се наложи ограничаване на функционалността или броя на потребителите, просто се намалява и таксата. Липсва рискът, че може да сте избрали неподходяща система или, че проектът може да се окаже неуспешен, защото компанията не е вложила пари в хардуер и лицензи, които да се превърнат в дълготраен актив. ERP SaaS е оперативен разход, който може да бъде увеличен, намален или прекратен във всеки един момент“ – обяснява другият управляващ съдружник в Балкан Сървисис Владимир Рашев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *