Балкан Сървисис представи собствено мобилно CRM приложение

alexanderalexandrovАлександър Александров

Българската консултантска компания Балкан Сървисис представи своя разработка на мобилно CRM приложение интегрирано с Microsoft Dynamics CRM. Продуктът е създаден в отговор на динамично развиващия се пазар на търговията и услугите, и на стремежа на компаниите към увеличение на производителността на своите служители, повишаване на удовлетвореността на клиентите, и като резултат – нарастване на продуктивността на техния бизнес.

Приложението подобрява значително ефективността на мобилните служители, осигурявайки бърз и лесен достъп до фирмените CRM, ERP системи или друг бек-офис софтуер, използвайки мобилните си устройства.

Новото мобилно приложение е следваща стъпка към разширяването на нашето продуктово портфолио в сферата на системите за управление на бизнеса, включващо ERP системата Atlantis, Business Intelligence решението QlikView, CRM системата MS Dynamics CRM и други приложения с добавена стойност” – споделя Владимир Рашев, управляващ партньор на Балкан Сървисис – „В разработката на продукта е обединено най-доброто от съществуващите мобилни приложения и е осигурена лесна интеграция с други продукти на Microsoft, като MS Outlook, MS Office и различни GPS услуги.”

Новото приложение е лесно за употреба и настройка и осигурява необходимата бързина на работа чрез вградената one-touch функционалност. Организирано и ясно, потребителят може да поеме контрол върху всички свои дейности, като се информира в детайли за всяка задача, планира, следи и нанася корекции, а ако се налага, приложението само може да генерира действия, напр. автоматично генериране на обаждания или изпращане на електронна поща.

Другите характеристики включват свързване към касов апарат; поддръжка на продуктова листа с цени и отстъпки; многоезичен интерфейс; автоматична синхронизация; следене на статуси; генериране на отчети и справки; локална база данни; различни нива на достъп; криптиране на данните и използване на всякакъв вид мобилен достъп: WiFi, GPRS, UMTS и др.

В комбинация с приложението за рипортинг и анализ QlikView BI, мениджмънта на компанията може да получи 360 градусов поглед на извършените дейности на своите служители, актуалното състояние, бъдещото планиране и финансова възвръщаемост. Решението се предлага, както с лицензионно ползване, така и абонаментно като услуга (SaaS). Подходящо е за фирми в сферата на дистрибуцията, ритейл, фармация, сервизни услуги и др.

Повече за Балкан Сървисис

Балкан Сървисис ООД (http://balkanservices.com/) предлага консултантски услуги в сферата на приложенията за бизнес управление, с акцент върху ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и CRM (Customer Relationship Management) сегментите. Ефективните бизнес решения, които внедрява компанията, са насочени към цялостна оптимизация на бизнес процесите. Продуктовото портфолио на компанията включва Atlantis ERP – цялостно решение за планиране и управление на фирмени ресурси, QlikViewBusiness Intelligence решение за reporting, adhoc анализ и Key Performance Indicators (KPIs), Microsoft CRMцялостно решение за управление връзките с клиенти, IT поддръжка и услуги, Изготвяне и управление на Европейски Проекти и др. Сред областите, в които Balkan Services се специализира, са: одит на информационни системи, специализирани решения за производствени предприятия, дистрибутори и търговци на едро, ритейл компании, финансови институции и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *