Българската компания за бизнес софтуер Gravitech започва кампания за дигитализиране на малките фирми у нас

 

Българската софтуерна компания Gravitech започва национална кампания в подкрепа на дигитализацията на малките и средни български фирми. В рамките на инициативата дружеството предлага напълно безплатно иновативна онлайн система за фактуриране. Тя се нарича Gravitech Безплатно Фактуриране и позволява на предприемачите и техните екипи лесно и удобно да издават фактури и други съпътстващи ги документи от всяка локация, свързана с интернет.

 

„Стартираме тази кампания, защото имаме желание да подобрим присъствието на българските малки фирми в интернет и да привлечем вниманието им към предимствата на дигиталните технологии за техния бизнес. Убедени сме, че ако малкият бизнес у нас повиши своята конкурентоспособност, от това ще спечели цялата българска икономика. Избрахме фактурирането, защото това е дейност, присъща за всяка една фирма и същевременно отчитаме, че мнозина по-малки предприемачи все още губят много време, използвайки хартиени фактури. Затова и решихме, че това е много добра отправна точка за тяхната дигитализация“ – сподели Иван Лалев, основател на Gravitech, която към момента е известна главно с едноименната си CRM (Customer Relationship Management) система, както и със софтуерните си решения за управление на човешките ресурси и складовите дейности.

 

Според него скоростта, с която днес информационните технологии навлизат в бизнеса, изисква бързи стъпки от страна на малкия и среден бизнес у нас. „Тази радикална промяна, наречена индустриална революция 4.0, няма да подмине и България. За съжаление статистиката показва, че много фирми у нас изостават с темповете на дигитална трансформация. Това е сериозен проблем, който през следващите години ще се усеща все по-осезаемо и ще прави икономиката ни все по-неконкурентна. Нашата цел е да предотвратим това като подпомогнем възможно най-голям брой компании да се трансформират успешно и да използват по-ефективно дигиталните технологии“ – добави Иван Лалев.

 

Системата Gravitech Безплатно Фактуриране улеснява издаването и работата със счетоводни документи – фактури, касови бележки, дебитни и кредитни известия. Важно нейно предимство е, че позволява на фирмите да работят с много контрагенти едновременно. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа. Тя може лесно да се ползва от всякакви устройства, които поддържат последните версии на най-популярните браузъри, а собственикът може да даде достъп до нея на своя счетоводител, търговците или други служители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *