Българският ERP сектор очаква сериозни проблеми при усвояването на евросредства за бизнес софтуер

Българските компании, които очакват финансиране за внедряване на ERP системи по програмата за “Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” на ОП “Конкурентоспособност” съвсем скоро ще бъдат изправени пред редица проблеми, свързани с осъществяването на проектите им. Реален е рискът голяма част от одобрените компании да не успеят да спазят необходимите срокове и условия и да загубят спечеленото финансиране.

Това са опасенията, които водещи компании от ERP сектора в България, представиха пред медиите на 8 февруари в София. Представители на LLP Dynamics България, ERP Concept, Balkan Services, Тим ВИЖЪН България и ATOS предложиха на бизнеса и държавната администрация решения за преодоляване на натрупаните проблеми.

“Основните предизвикателства пред компаниите, които искат да внедрят информационни системи за управление на бизнеса (ERP), използвайки механизмите за европейско финансиране, в момента са кратките срокове за внедряване на ERP, изисквани от Програмата, липсата на достатъчно капацитет за оценка на проектите от страна на държавната администрация, както и значителния обем на работа, свързан с големия брой на одобрените проекти”, обобщи ситуацията Божидар Крапчев, управляващ партньор на LLP Dynamics България. “Капацитетът на всички професионални ERP компании в България да внедряват системи за управление на бизнеса ще бъде крайно недостатъчен”, допълни той, уточнявайки че до края на март 2012 г. се очаква да бъдат одобрени около 300 компании за безвъзмездно финансиране.

Според Божидар Крапчев, огромният интерес към тази Програма за съжаление ще създаде сериозни трудности, както пред фирмите, които кандидатстват за финансиране, така и сред фирмите, които внедряват ERP системи. В рамките на 8 месеца над 300 фирми ще изявят желание да внедрят ERP системи с европейско финансиране при нормален капацитет на пазара от 60 проекта на година. Това неминуемо ще доведе до сериозен натиск върху фирмите, които предлагат ERP системи, тъй като не могат да разчитат на подготвени кадри от университетите и съответно не могат да наемат повече персонал.

“Големият брой на подадените проекти по Програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (близо 1300) е сигнал за изключителната потребност на българският бизнес от ERP системи и нужда от помощ при тяхното финансиране”, заяви Герчо Каракашев, управител на ERP Concept. Според Каракашев сериозният интерес говори и за това, че тази потребност е била пренебрегвана през изминалите години. Струпването на близо 1300 проекта е предизвикателство не само пред административния капацитет, който следва да обработи тези проекти и в последствие да контролира съответните търгове, но и пред всички интегратори в страната. Пред всяка от фирмите-внедрители се изправя предизвикателството с наличния капацитет, изграден на базата на търсенето и предлагането през изминалите години, да внедри системата с необходимото качество и отговорност за значително по-кратки срокове (очаквани от 3 до 4 месеца, при обичайни от 6 до 12 месеца) в голям брой компании. Очаква се и значителна част от проектите да бъдат спечелени от неутвърдени компании, които биха предложили услуги, неотговарящи на международните стандарти.

Заради ограничения административен капацитет, компаниите-внедрители предложиха помощта си за преодоляване на проблема със следните предложения:

1. Предвиждане в индикативната програма на постоянно отворена процедура за въвеждане на системи за управление в предприятията, без това да е свързано с въвеждане на международни стандарти.

2. Фирмите-внедрители са готови да подкрепят администрацията с експертни оценки за техническата състоятелност на проектите.

3. Съкращаване на сроковете за подписване на договор, организиране на търгове и признаване на направените разходи преди подписване на договора с агенцията.

Отговаряйки на журналистическия интерес към потенциални злоупотреби с европейски средства, Владо Рашев, управляващ съдружник на Balkan Services, призова да се наложат правила в две посоки:

1. Бенефициентите да имат възможност да внедрят система, която като цена, не надхвърля определен процент от оборота на компанията-внедрител. Добрите практики сочат, че цената на бизнес софтуера, предлагана от една организация, не бива да надвишава 1-1,5% от годишния й оборот.

2. Внедрителите на ERP по Програмата да имат достатъчно опит за внедряване на системи от съответния (ценови) клас. Тук добрите практики (приети включително в практиките по Закона за обществените поръчки) е да се изисква оборотът от подобна дейност на компанията-внедрител да надхвърля поне от 2.5 до 3 пъти стойността на проекта за всяка една от трите предходни финансови години.

За да бъде успешно внедряването на ERP компаниите-внедрители предлагат и работещи решения. Росен Караиванов, управител на Тим ВИЖЪН България, съветва: “Внедряването на ERP е сложен процес, който изисква влагането на усилия както от внедрителя, така и от клиента, с цел компанията да получи успешно решение. За да е възможно изпълнението и приключването на проектите в рамките на бюджета и времето, зададени от управляващите органи, предварителната подготовка от страна на клиента придобива съществена важност”. Три са основните фактори за успех според него:

1. Фирмите, които участват в Програмата трябва да подготвят предварително екип, управляван от опитен вътрешен ръководител.

2. Предварително уточняване на обхвата на внедряването и ясни изисквания към бъдещото решение от екипа на компанията.

3. Осъществяване на предварителна проверка и подготовка на данните във фирмата, с цел да бъдат готови за бъдещото им прехвърляне към новите системи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *