Еволюция на CRM системите: как софтуерът за управление на отношенията с клиентите може да направи B2B компаниите по-успешни

В динамичния свят на съвременния бизнес необходимостта от ефективни инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите е по-важна от всякога. Това важи с още по-голяма сила за B2B компаниите, които се борят за дългосрочни взаимоотношения и лоялност от страна на своите клиенти.

Тази тенденция увеличава значението на софтуерните системи от клас CRM (Customer Relationship Management – управление на отношенията с клиентите), които също се променят с бързи темпове под влиянието на изкуствения интелект и други нови технологии. А екипът на българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България представя шест ключови предимства на новите CRM решения, насочени специално към оптимизиране работата на B2B компаниите.

“Нашият опит показва, че внедряването на CRM система в такава компания води до по-успешни продажби, по-висока ефективност на екипите и постигане на редица конкурентни предимства пред останалите участници в същия сегмент” – обяснява Даниела Димова, маркетинг мениджър на Тим ВИЖЪН България. Тя допълва още, че системите от този клас отварят вратите за иновациите и развитието, което е от съществено значение за устойчивостта на всеки бизнес. Освен това те предлагат на компаниите възможност за по-добър контрол и разбиране на клиентите, което води до по-доброто им обслужване, по-ефективни продажби и в крайна сметка – по-голяма конкурентоспособност.

По-цялостен поглед към клиентите

CRM системите обхващат всички комуникации с клиентите на една компания, включително различни версии на оферти, поръчки, договори и т.н., така че във всеки момент всеки служител в организацията може да се ориентира как се движат отношенията с тях и как те могат да се подобрят. CRM системите на Microsoft Dynamics 365 имат и възможност за анализ на състоянието на комуникацията с чуждестранните клиенти. Освен това те могат да алармират, ако скоро не е имало контакти и поръчки или пък тонът на комуникацията е станал негативен.

По-добра комуникация между отделите

Когато всичко, свързано с клиентите е на едно място, отдели като маркетинг, продажби и клиентско обслужване могат във всеки момент да са наясно с взаимоотношенията с тях и по-добре да настроят подхода си към всеки отделен клиент, така че да постигнат оптимални резултати. CRM системите не само улесняват комуникацията между отделите, а също така подпомагат ефективното взимане на решения, подобряват координацията на дейностите и увеличават ефективността на работата. Освен това, те помагат за изграждането на

по-добре структуриран търговски процес,

който води търговските екипи стъпка по стъпка и им напомня важни моменти, които не трябва да се пропускат. CRM системите дават възможност за разработване на различни търговски сценарии, които да се използват в зависимост от състоянието на комуникацията с всеки клиент. Те помагат и за по-лесното идентифициране на клиенти с потенциал за up-selling (предлагане на по-скъпа услуга) и cross-selling (предлагане на допълнителни услуги).

Анализ на клиентското поведение

CRM системите предлагат по-добри възможности за анализ на клиентското поведение и нагласи, което помага на маркетинг отдела да таргетира по-добре кампаниите си, при избора на по-добри канали за комуникация и др. Това води до по-добра ефективност на маркетинговите усилия и по-добри резултати от продажбите.

Автоматизирането на рутинни задачи,

като създаване на картони за клиенти от постъпили чрез различни канали запитвания също може да се поеме от CRM системата. Тя може да систематизира обратната връзка към клиентите, да оценява перспективността на контактите, да напомня за предстоящи задачи, срещи и важни събития, както и да изпраща анкети за клиентска удовлетвореност и анализ на резултатите. Не на последно място, CRM системите могат да помогнат и за

по-доброто проследяване на ключови индикатори (KPI)

за състоянието на клиентите, продажбите и изпълнението на поставени цели. Също така, концентрирането на информацията на едно място позволява по-добра отчетност и по-лесно създаване на отчети и анализи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *