Пет тенденции, които ще движат пазара на бизнес софтуер през 2017 година

Българските фирми от сектора все по-често ще работят за чужбина, ще се увеличава броят на малките и средни предприятия, които внедряват системи за управление на бизнеса, а термини като ERP и CRM ще отстъпват на по-разбираеми маркетингови понятия. Това са част от тенденциите, които ще движат сегмента на бизнес софтуера през новата година според Анастас Шопов, дългогодишен специалист от сектора и мениджър Бизнес консултиране на българската компания Тим ВИЖЪН България, която е сред първите внедрители на такива решения у нас.

„Може би най-позитивният процес, който наблюдаваме, е интересът на все повече малки и средни фирми към системите за управление на бизнеса. Това е добра новина не само заради новите възможности пред нашия бизнес, а и защото е знак за цялостно повишаване конкурентоспособността на българската икономика и съм уверен, че ефектът от него ще се усети в краткосрочен план“ – споделя Анастас Шопов. Мениджърът изброява петте ключови тенденции, които според него ще бъдат двигател на сектора през новата година.

Термините ERP и CRM отстъпват на по-разбираеми понятия

Една от ясно изразените световни тенденции, която започва да навлиза и у нас, е все по-слабият акцент върху трудно разбираеми за клиентите термини като ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) и др., за сметка на нови понятия като софтуерни решения за повишаване на продажбите, за маркетинга, за управление на финансите. „Основен проблем, с който се борим от години, е че клиентите продължават да не разбират всички специализирани термини в сектора и това понякога пречи на процеса на продажба, както и на последващото внедряване. Затова компаниите от бранша както в чужбина, така и у нас започнаха да „обличат“ тези софтуерни решения в по-разбираеми думи, както и да търсят тяхното място в цялостния процес на дигитална трансформация на бизнеса“ – обяснява Анастас Шопов.

Излизане на международния пазар

Още през миналата година някои български разработчици и внедрители на бизнес софтуер се насочиха към международния пазар и очакванията са през следващите месеци те все по-често да работят за чуждестранни клиенти. Или с други думи ERP пазарът има потенциал да се превърне в нов силен аутсорсинг сегмент, който ще внася свеж капитал в българската икономика отвън

„През 2016 г. започнахме активно да предлагаме услугите си на западни компании и наблюдаваме нарастващ интерес от тяхна страна. Основната причина за това е много доброто съотношение между качество и цена, което предлагаме съобразно техните стандарти. Опитът от досегашните ни проекти за чуждестранни фирми показва, че екипът ни може да им предложи поне два пъти по-добро качество на услугите по внедряване на бизнес софтуер, при два пъти по-достъпна цена, в сравнение с конкурентни компании от техните държави. Забелязвам, че и други български фирми се насочват в тази посока и очаквам през новата година броят на чуждестранните ERP проекти, реализирани от български внедрители да нарасне значително“ – добавя мениджърът Бизнес консултиране в Тим ВИЖЪН България.

Малките и средни фирми са новият двигател на бранша

Докато повечето големи предприятия вече са се сдобили със системи за управление на бизнеса, през последните месеци се наблюдава преход към малките и средни фирми, които все по-често искат да се възползват от предимствата на ERP и CRM системите. Това е възможно благодарение на предлагането на софтуер под наем (т.нар. модел SaaS – Software as a Service, софтуер като услуга), което намалява цената на системите за управление на бизнеса от десетки хиляди лева за даден проект до няколко стотин лева месечно. Очакванията са за още по-голям брой внедрявания в малки фирми през тази и следващите години.

Проблемът с кадрите се задълбочава

Подобно на останалите технологични индустрии ERP браншът изпитва все по-сериозен проблем с липсата на квалифицирани кадри. Още повече, че за разлика от други софтуерни сегменти, където се търсят предимно програмисти, то в сферата на бизнес софтуера са необходими специалисти с комплексни познания, включително в областта на технологиите, счетоводството, икономиката, управлението на бизнес процеси и др. Разрастването на бизнеса на повечето играчи и разширяването на дейността им в чужбина означава, че и през следващите месеци това ще е сред най-големите предизвикателства за сектора.

Малкият мащаб на българския пазар

Наред с липсата на кадри, като друго сериозно предизвикателство пред фирмите от сектора се налага малкият мащаб на българския пазар, както и на компаниите в него. Това, както и фактът, че много от чуждестранните фирми, опериращи у нас, използват собствени системи за управление на бизнеса, пречи на българските внедрители и разработчици да се разрастват. Това е и препятствие пред опитите на много от тях да се профилират в определени сегменти, създавайки силни вертикални решения и предлагайки ги успешно както у нас, така и в чужбина. Един от възможните отговори на този проблем е започването на процеси по консолидация в българския ERP бранш и не е изключено през следващите месеци да станем свидетели на такова развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *