Сирма Бизнес Консултинг представи универсално решение за мобилно банкиране

alexanderalexandrov1Продуктът SBC M-Banking е напълно независим от клетъчните оператори, използваните от потребителя устройства и мобилни платформи

Александър Александров

Сирма Бизнес Консултинг представи универсалното решение за мобилно банкиране SBC M-Banking. То представлява гъвкава платформа за мобилно банкиране, която позволява на финансовите институции да предлагат на потребителите си различни банкови услуги, достъпни през телефона. Решението се отличава по това, че е напълно независимо от клетъчните оператори, типа мобилно устройство, неговата операционна система, както и вида на платежния оператор. SBC M-Banking работи с технологията Java Micro Edition, която се поддържа от почти всички популярни мобилни платформи. Освен това то се интегрира лесно с различни банкови системи и платежни инфраструктури.

„Клетъчните мрежи са най-бързо развиващата се информационна инфраструктура в наши дни, което далеч не може да се каже за банкоматите, банковите клонове и дори за Интернет. Това позволява използването на мобилните комуникации от финансовите институции за разширяване на техните услуги и довеждането им до по-слабо населените региони, включително малките села, земеделски кооперациите, хотели и хижи“ – заяви Цветомир Досков, Изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг – „Нашата цел беше да създадем решение, което едновременно да бъде лесно за употреба от всички потребители, да бъде платформено независимо, сигурно и надеждно, и се радвам, че със SBC M-Banking успяхме да постигнем целта си.“

Според мениджъра, системата може лесно да бъде локализирана за всеки чужд език. „Това превръща SBC M-Banking в потенциално решение на проблема с т.нар. „дигитално разделение“ както в България, така и в много други страни по света, позволявайки на жителите в региони със слабо развита интернет инфраструктура, да се възползват от предимствата на модерните платежни услуги“ – добави Досков.

Сред големите предимства на решението, освен достъпността му през всякакви мобилни мрежи и платформи, е независимостта на потребителите от работното време и близостта на банков клон или банкомат, географската независимост, възможността банките да обслужват повече потребители, с по-малко ресурси от тяхна страна (човекочасове труд, функциониране на банкови клонове) и не на последно място – възможността банките да печелят от по-малки транзакции, поради ниските разходи за функционирането на решението. „Освен това, като нов и бързо развиващ се канал, мобилното банкиране може да спомогне за открояването на една банка от нейните конкуренти и превръщането й в по-иновативен играч, в очите на клиентите“ – убеден е Досков.

SBC M-Banking включва всички по-популярни банкови функции – от възможност за преглеждане на баланс по сметка, движение по сметка и банкови извлечения, до парични трансфери, междубанкови разплащания, плащане на сметки за комунални и други абонаментни услуги, плащане на електронни фактури, презареждане на предплатени карти и др. Освен това SBC M-Banking дава бърз достъп до полезна финансова информация, като валутни курсове, лихви и др. Решението включва сървърна част и софтуерен клиент, който се инсталира на мобилните устройства на потребителите. То е напълно интегрирано с банковите информационни системи, платформите за електронни разплащания, електронни фактури и др.

При разработката на SBC M-Banking е поставен акцент и върху сигурността, включително потребителска аутентикация на две нива (парола и token устройство), използват се криптография от край до край и дигитални сертификати, а самата парола се съхранява и проверява на сървъра на системата, а не на мобилното устройство. В добавка решението може да бъде интегрирано и с други специфични политики за сигурност, използвани в отделните банки.

За СБК

Сирма Бизнес Консултинг (http://www.sirmabc.com/) е компания от групата на Сирма Груп Холдинг, специализирана в предоставянето на консултантски услуги и ИТ решения за целия спектър на банковите и финансови операции. Сирма Бизнес Консултинг развива уникален бизнес модел на консултиране в сферата на банковите системи, банкирането на дребно, регулаторната обезпеченост и управлението на риска. В компанията работят 70 специалисти, повече от които са бивши банкови и финансови служители с дългодишен опит. Сирма Бизнес Консултинг си сътрудничи активно с водещите фирми в бранша и е основен партньор на Балканския полуостров на Oracle Financial Services (i-flex Solutions). Екипът на Сирма Бизнес Консултинг е участвал в многобройни внедрявания на почти всички континенти, а работата му се отличава с ангажираност към проблемите на клиентите, комбинирайки иновативен подход и изпитани технологии.

За Сирма Груп

Сирма Груп е най-големият български технологичен холдинг с 18 годишна история и доказан опит в създаването на нови бизнеси на знанието. Някои звена в Сирма Груп са сред глобалните лидери в своите сектори, а други са сред водещите български технологични фирми. В основата на този успех е силният ни фокус върху познанието и иновацията, като главна добавена стойност за бизнеса и обществото, както и нашата ангажираност към нуждите на клиентите, партньорите и служителите ни. Всеки от бизнесите на Сирма съчетава компетентност и гъвкавост в своята специфична област с подкрепата и инфраструктурата на целия холдинг, което дава допълнителни предимства за нашите клиенти.

Днес групата се ръководи от същите хора, които са я създали и развивали през годините, доказвайки своята компетентност в сферата на информационните технологии и управлението. Това ни дава увереност, че се движим в правилна посока и сме гарантирали стабилността на новите си проекти. Сирма особено цени своя човешки потенциал – собственици в компаниите са десетки от служителите, допринесли със своя труд и креативност за успеха. Убедени сме, че в България успехът е възможен по пътя на знанието и искаме да предадем своя оптимизъм на повече млади хора у нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *